(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - lysholm - responsiv topp med splash-bilde

Foto av Lysholmbiblioteket tatt fra utsiden av bygget.
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Velkommen til

Lysholmbiblioteket

Bibliotekets hovedsamlinger er innen pedagogikk, utdannings- og teknologifag. Vi dekker fagområder det forskes og undervises i ved Campus Kalvskinnet; grunnskolelærerutdanningene, bachelor i arkiv og samlingsforvaltning, Institutt for lærerutdanning. (ILU) og bachelor i teknologifag. Biblioteket er også åpent for brukere utenfor universitetet.

Live-oppdatering:

Live-oppdatering:

Her ser du oversikt over hvor mange som besøker de ulike bibliotekene akkurat nå.

Ledige arbeidsplasser akkurat nå

UB - SoMe

bibliotek - lyshom - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Aviser, bøker, databaser, ebøker, standarder.

Rom og utstyr

Lese- og arbeidsplasser, PC, utskrift, wifi.

Arrangement og utstillinger

Friminuttet, Lysholmpraten, utstillinger

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

UB - SoMe

Apningstider

Åpningstider

Lysholmbiblioteket

Stor teglsteinsbygning med mange vinduer. Foto

Lysholmbiblioteket

Sverresgate 15, Trondheim

Åpent: Mandag–søndag 7–24
Betjent: Mandag-fredag 10–17 

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

 

Mini calevent portlet

Arrangement og kurs

forside - flere arrangement