(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - lysholm - responsiv topp med splash-bilde

Foto av Lysholmbiblioteket tatt fra utsiden av bygget.
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Velkommen til

Lysholmbiblioteket

Bibliotekets hovedsamlinger er innen pedagogikk, utdannings- og teknologifag. Vi dekker fagområder det forskes og undervises i ved Campus Kalvskinnet; grunnskolelærerutdanningene, bachelor i arkiv og samlingsforvaltning, Institutt for lærerutdanning. (ILU) og bachelor i teknologifag. Biblioteket er også åpent for brukere utenfor universitetet.

UB - SoMe

bibliotek - lyshom - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Aviser, bøker, databaser, ebøker, standarder.

Rom og utstyr

Lese- og arbeidsplasser, PC, utskrift, wifi.

Arrangement og utstillinger

Friminuttet, Lysholmpraten, utstillinger

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

Apningstider

Åpningstider

Lysholmbiblioteket

Stor teglsteinsbygning med mange vinduer. Foto

Lysholmbiblioteket

Sverresgate 15, Trondheim

Åpent: Mandag-søndag 7–24
Betjent: Mandag-torsdag 10–18 / fredag 10–17
 

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

Mini calevent portlet

Arrangement og kurs

forside - flere arrangement