Bakgrunn og aktiviteter

Artificial Pancreas Trondheim (APT)

Ansatt som stipendiat fra mai 2014. Målet for arbeidet i APT er å lage automatisk styring av glukosenivå hos diabetikere og intensivpasienter.
Les mer på APTs hjemmeside.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner