Inger Selven Watts

Førstekonsulent HF fakultetsadministrasjon
73596602
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 2 * 2508B

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Watts, Inger Selven. (2016) De kom til oss. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms. Pax Forlag. 2016. ISBN 9788253039022.