Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er tilsatt som stipendiat ved institutt for lærerutdanning og skal gjøre et forskningsarbeid med arbeidstittelen "Fagspesifikk literacy i norsk og naturfag - forståelse og praksis". Inntil januar 2017 arbeidet jeg som rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret). Jeg er utdannet allmennlærer med vekt på realfag og master i norsk fagdidaktikk.

 

Hva jeg jobber med

 

Undervisning

Skoleåret 2016-2017 underviser jeg i  Lærerspesialist i norsk med vekt på lesing og skriving, Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet (1-7) og Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet (8-13) ved Universitetet i Stavanger. Fra januar 2017 er jeg emneansvarlig for kfk-kurset Lesing og skriving  LVUT8114 ved ILU avdeling Rotvoll.

 

Faglige interesser

  • Skriving
  • Literacy og faglighet

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Lorentzen, V., & Kringstad, T (2014). Skriving i matematikk og naturfag, Bedre skole 4/2014.

Rapport/avhandling

Lorentzen, V. (2015). Hva gjør elevene når de skriver? Bruk av skjermopptak for å fange elevenes skrivestrategier - en nærstudie av to elevers skriveprosesser. Masteroppgave. HiST ALT.

Del av bok

Kringstad, T., Kvithyld, T, & Lorentzen, V. (2016). Et øvingsrom for literacy - skriveopplæring i det    heterogene klasserommet. I: E. B. Nestlog & N. Larsson (red.), Svensklärarens årsskrift 2015. Svensklärarföreningen 2016.

Andre

Kringstad, T., & Lorentzen, V. (2014). Ressurshefte for argumenterende skriving. Trondheim: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.

Kringstad, T., & Lorentzen, V. (2014). Å lede gode skriveprosesser. Eksplisitt skriveopplæring i klasserommet. Trondheim: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude. (2017) Videreutdanning til lærerspesialist. Om å bli profet i eget land. Bedre Skole.

Del av bok/rapport

  • Lorentzen, Vibeke. (2014) Skjermopptak - et vindu inn i elevens skriveprosess: "Hvis æ bruke tankekart eller nå sånt <...> - da hekse æ mæ sjøl". Vurdering av skriving.
  • Lorentzen, Vibeke; Lønnum, Marthe. (2014) Linjerespons - veiledning før punktum er satt. Vurdering av skriving.

Andre

  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude. (2017) På vei til å bli profet i eget land. Hvordan kan videreutdanning styrke lærere i å fylle rollen som lærerspesialist?. SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving . Lesesenteret og Skrivesenteret; Trondheim. 2017-05-09 - 2017-05-11.