Bakgrunn og aktiviteter

Førstelektor/ph.d.-stipendiat

Institutt for lærerutdanning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

7491 Trondheim

Telefon: 99 00 10 25

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve. (2014) Vurdering av skriving. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788245017243.

Del av bok/rapport

  • Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve. (2014) Innledning. Vurdering av skriving.
  • Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve. (2014) Modellering - læreren som aktiv veileder i elevenes skriveprosesser. Vurdering av skriving.