Trygve Kvithyld

Førstelektor Institutt for lærerutdanning
73559411
Rotvoll Bygg A, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve. (2014) Vurdering av skriving. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788245017243.

Del av bok/rapport

  • Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve. (2014) Innledning. Vurdering av skriving.
  • Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve. (2014) Modellering - læreren som aktiv veileder i elevenes skriveprosesser. Vurdering av skriving.