ICSE Academy

Forskning – Institutt for lærerutdanning

ICSE Academy – a lighthouse for STEM teacher education and training in Europe

Co-funded by the European Union. PNG

Logo ICSE Academy. png

To menn sitter rundt et bord. Den ene holder på med gul væske og et papir. Foto
STEM-lærere som undrer seg på hvorfor lysstaver lyser med ulike farger. Uten bruk av batteri.

Målet med ICSE Academy er å styrke realfagsundervisningen innenfor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i skole og lærerutdanning. Prosjektet ledes av naturfagseksjonen ved Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU. Sammen med universiteter og skoler i 12 andre europeiske land, skal de tilby utveksling, sommerskoler, workshop-serier og lokal profesjonsutvikling. Gjennom samarbeid og dialog med skolene skal det i fellesskap, ut ifra skolenes ønsker og behov, gis støtte til det den enkelte skolen trenger, for å legge til rette for en profesjonell STEM-lærerutvikling, og det vil jobbes med løsninger for å realisere dette.

I prosjektperioden fra sommeren 2022 til sommeren 2025, skal teamet ved ILU støtte STEM-lærere ved 5 ungdomsskoler i Trøndelag, for at de får prøve ut nye måter å undervise i STEM. I tillegg koordinere samarbeid og utveksling med lærere fra hele Europa.

Hovedsiden til prosjektet

Omtale

God norsk uttelling i europeiske prestisjetiltak (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, 2022).

God norsk uttelling i europeiske prestisjetiltak (Erasmuspluss, 2022).

5 ICSE-forskere står bak NTNU-bokstaver med like ICSE t-skjorter og flagg. Foto