Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning og kvalifisering

Cand mag, realfag 1983. Emner i fagkretsen: Biologi, zoologi, botanikk, kjemi, geologi, fysisk planlegging og IKT. 

Cand Scient i zoologi 1987. Retning: Bioressurser i fysisk planlegging

Videreutdanning: IKT, høgskolepedagogikk, GIS.  

                            Utdanningsløpet for Phd-kandidater (30 stp.) 

Opprykk til førstelektor i naturfag 2013
 

Fagområde

Naturfagdidaktikk og lærerutdanning i naturfag

Undervisning og læring innenfor: Biologi, zoologi, økologi, geologi, IKT, miljø- og ressursproblematikk, teknologi og design i skolen

UBU - utdanning for bærekraftig utvikling

Entreprenørskap i skolen

Tverrfaglig arbeid i skolen

Undervisning og veiledning

2015-17

Naturfag 1 - Grunnskolelærerutdanningas (GLU) 1-7, 30 stp.
Naturfag 2 - Grunnskolelærerutdanninga (GLU) 1-7, 30 stp.
Naturfag 1 - KFK (Videreutdanning for lærere 1-7 og 5-10), 30 stp.
IKT og læring for grunnskolelærerstudenter, 30 stp.
Universitetspedagogikk, 15 stp.

-------------------------------

Informasjonsteknolgi for lærere, 10 vt=30 stp. (avsluttet)
Naturfag 1 og 2, 30 + 30 stp ved Allmennlærerutdanningen (avsluttet)  
PPU 1 og 2 Naturfagdidaktikk -15+15 stp. (avsluttet)
Teknologi og design 30 stp. (avsluttet)
Entreprenørskap i skolen 30 stp. (avsluttet)

 

Forskning

Initiert og ledet følgende prosjekter:

Teknologi i grunnskolen: Gammel kart-teknologi (kart og kompass) og ny digigtal kart-teknologi (GPS og GIS-systemer) som læringsverktøy i tverrfaglig læring. Pågående fra 2006. 

Bruk av IKT i naturfag på ungdomstrinnet i og omkring Trondheim 2003, 2008, 2010, og på barnetrinnet i Trondheim, 2010-11.

Forsøk med utprøving av digitale verkøy i naturfag på barnetrinnet - pågående fra 2014.

Utviklings og etterutdanningsprosjekter innenfor Entreprenørskap i skolen, to av dem innenfor lærerutdanning, det tredje var et samarbeidsprosjekt mellom avdeling for teknologi ved hist og avdeling for lærerutdanning. For mere informasjonm se:http://Entreprenorskap.hist.no 

Følgeforskning knyttet til utdanning innenfor "Entrpernørskap i skolen"

 

Prosjektdeltaker i føgende prosjekt:

"Fremme læring gjennom bruk av IKT til Foramativ vurdering i naturfag og matematikk - FasMed"  - Eu-prosjekt under 7.rammeprogram. 2014-2016.

(Received funding from the European Union's Seventh Framework Programme under grant agreement no 612337).

Lokal prosjektleder ved Insitutt for lærerutdanning for prosjektet GeoGo, som jobbber med å utvikle og prøve ut apper på feltkurs. 2016-2018. Hovedprosjektet ledes av professor Jan Kjetil Rød ved Geografisk Insttitutt.

Deltar i prosejktet Literacy som er et tverrfaglig prosjekt med utspring i HiST sin lærerutdanning. Pågående 2016-2022- 

Publikasjoner -  Se publikasjonsdatabsen i Cristin: 
http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=318368&la=no&action=sok 

Faglige utviklingsprosjekter

Bruk av GPS og digital kartteknologi i lærerutdanning og grunnskole. Støttet av SOFF og Norgesunversitet.
(Avsuttet) 

Entreprenørskap i skolen, utvikling av etterutdanningstilbud. Støttet av utdanningsdirektoratet. (Avsluttet)

"Kompetansoppbygging og utvikling av studietilbud i entreprenørskap" ved avdelingene for lærer og teknologi ved HiST. 
Støttet økonomisk av Norgesuniversitet. (Avsluttet 2013). 

Styrer, råd og utvalg

Styringsgruppa for ISIHiST 2012-13.

Den sentrale IKT ressursgruppa ved HiST: 2014-15.

Seksjonsleder naturfagseksjonen ved HIST-ALT 2011-2013.

Seksjonskoordinatur naturfagseksjonen V-2014.

Valgt vararepresentant i avdelingstyret ved HiST-ALT 2014.

Fast valgt ansattrepresentant i avdelingstyret ved HiST-ALT 2015 og Fakultetsstyret for FLT ved NTNU 2016.

Medlem av utvidet ledermøte ved Institutt for lærerutdanning vår 2017. (Interimsforum etter fusjon mellom HiST og NTNU.) 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Cyvin, Jardar; Sundt, George. (2004) Internettbasert kurs i bruk av GPS og digitale kart til bruk i grunnskolen. Tverrfaglig bruk av GPS, digitale kart og geografiske informasjonssystemer. UKJENT. 2004.

Del av bok/rapport

 • Cyvin, Jardar; Febri, Maria Immaculata Maya. (2017) Mangfold i naturen, mangfold i skolen. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
 • Sikko, Svein Arne; Gjøvik, Øistein; Cyvin, Jardar; Febri, Maria Immaculata Maya; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2017) ‘Walking a graph’ – primary school students’ experimental session on functions and graphs. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10).
 • Cyvin, Jardar; Lund, Anne Carine Bonnevie. (2016) Manipulative Factors Influencing the Use of Data Loggers in Primary School. Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..
 • Cyvin, Jardar. (2010) ICT: the final solution to teaching and learning or ICT as an expensive learning tool that takes the focus away from subject content learning?. ATEE winter conference 2010: Early years, primary education and ICT.
 • Cyvin, Jardar; Munkebye, Eli; Sundt, George. (2008) "Med blanke ark?" - Lærerstudenters utgangspunkt for naturfaglig læring. The 9th Nordic Research Symposium on Science Education.
 • Lund, Anne Bonnevie; Cyvin, Jardar; Sundt, George. (2008) Naturfaglæreren i møtet med eleven som IKT-bruker. Planning science instruction : From insight to learning to pedagogical practices.
 • Lund, Anne Bonnevie; Cyvin, Jardar; Sundt, George. (2008) The nature science teacher's meeting with the pupil as an ICT user. The 9th Nordic Symposium on Science Education.
 • Cyvin, Jardar; Feren, Kari; Sundt, George. (2007) Miljø, teknologi og energi. Kursmateriale fra EVINA.
 • Sundt, George; Cyvin, Jardar; Damhaug, Ole Christian. (2007) Bevegelse og likevekt. Bevegelse og likevekt.
 • Arnesen, Trond; Cyvin, Jardar; Feren, Kari; Lysø, Knut Ole; Sundt, George. (2006) Bruk av GPS og geografiske informasjonssystemer (GIS) som didaktisk verktøy i tverrfaglig temabasert arbeid i grunnskolen. Naturfagdidaktikkens mange facetter. Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.
 • Cyvin, Jardar. (2006) Digitale verktøy - innovasjon eller regresjon?. Innovation og aflæring. Pauli Nielsen (red.). Den 9. nordiske læreruddannelseskongres, Færøerne, maj 2006.
 • Cyvin, Jardar; Arnesen, Trond; Feren, Kari; Lysø, Knut Ole; Sundt, George. (2006) Bruk av GPS og geografiske informasjonssystemer (GIS) som didaktisk verktøy i tverrfaglig temabasert arbeid i lærerutdanningen. Naturfagdidaktikkens mange facetter. Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.
 • Cyvin, Jardar; Lund, Anne Bonnevie; Sundt, George. (2006) Bruk av IKT i naturfagene. Hemmer eller fremmer dette naturfaglig forståelse. Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning.
 • Cyvin, Jardar; Lund, Anne Bonnevie; Sundt, George. (2004) Er det behov for utvikling av nye og endrete arbeidsmåter i natur- og miljøfagsundervisninga på ungdomstrinnet?. Kongressrapport: den 7. nordiske lærerutdanningskongress Bergen 2002 - lærerutdanning mellom akademia og profesjon.

Rapport/avhandling