200 milliarder og 1

Forskning – Institutt for lærerutdanning

200 milliarder og 1

”200 milliarder og 1” er et forsknings- og utviklingsprosjekt der naturfag, kunstfag, religionsfag og skriving i fagene søkes kombinert. Hensikt og relevans er å fremme praktisk, variert, sanselig og flerfaglig undervisning og dybdelæring i ungdomsskolen. Forskningprosjektet har didaktisk fokus.

Overgripende naturfaglig tema er den biologiske kroppen, død, forråtnelse og nytt biologisk liv. 


Problemformulering

Hvordan kan flerfaglig samarbeid i møte mellom kunstfag, naturfag, religionsfag og skriving knyttet til prosjektet ”200 milliarder og 1” bidra til dybdelæring hos elever i ungdomsskole samt til utvikling av fagforståelse og variasjon i undervisning hos lærere, lærerutdannere og kunstnere?

Til prosjektet er det knyttet flere del-forskningsspørsmål under denne overgripende problemformuleringen.


Jakten på dybdelæring

Jakten på dybdelæring framside ebok

E-boka Jakten på dybdelæring – og evig liv

Jakten på dybdelæring – og evig liv er en e-bok som sammenfatter og beskriver kunnskapsbidraget fra 200 milliarder og 1 som flerfaglig FoU-prosjekt på ungdomsskolen. Både elever, lærere, kunstnere og lærerutdannere/forskere skriver i boka om prosjektet fra sine ulike perspektiver. E-boka er flerfaglig, variert og personlig.

Å skrive boka har fungert som dokumentasjon og samtidig fungert som et ledd i en dybdelæringsprosess. Elevene har lært mer om temaer som har både naturfaglige, religionsfaglige og kunstfaglige perspektiver. Skrivingen har gitt kunstnerne, lærerne og lærerutdannerne anledning til å bearbeide hva det innebærer å være nettopp kunstner, lærer og lærerutdanner, noe som har bidratt til profesjonsutvikling.

200 milliarder og 1


Aktiviteter som ble utviklet i prosjektet og som elevene deltok i

 • Forestillingen 200 milliarder og 1 på teaterhuset Avant Garden i perioden 3.–6. oktober 2016.
 • Naturfaglig eksperiment knyttet til forråtnelse ble gjennomført på skolen. Klassen fulgte og loggførte forråtnelsesprosessen til en rotte over cirka en måneds tid. Eksperimentet ble innledet av en multimodal og estetisk naturfaglig forelesing.
 • Filosofiske samtaler knyttet til kroppen og døden i klassene.
 • Elevene skrev tre skriveoppgaver innenfor tre ulike skrivesjangere knyttet til prosjektet:
  • en filosofisk, reflekterende tekst om den biologiske kroppen, død og liv
  • en naturfaglig tekst med logg og refleksjon rundt naturfaglige temaer i prosjektet
  • en anmeldelse av forestillingen ”200 milliarder og 1”

Empirisk materiale (data) som er produsert og analysert

 • Elevtekster
 • Refleksive logger av lærere og lærerutdannere
 • Intervjuer med lærere, kunstnere, lærerutdannere, elever og skoleledelse
 • Videoobservasjoner
 • Fotomateriale

Resultater og forskningsformidling

Medlem forskergruppen

Stefan Selander. Foto.Staffan Selander, Professor emeritus
staffan.selander@dsv.su.se

Stockholms universitet

Prosjektgruppen i gjennomføring av FoU-prosjektet

Prosjektgruppen i gjennomføring av FoU-prosjektet

 • Tone Pernille Østern, koreograf og kunstfagdidaktiker, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Alex Strømme, biolog og naturfagdidaktiker, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Jesper Aagaard Petersen, religionsviter og religionsdidaktiker, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Arnfinn Hilmo, lærer Blussuvoll skole
 • Kjerstin Bjelland, lærer Blussuvoll skole
 • Gerd-Kristin Flormælen, lærer Åsheim skole
 • Marit Bente Nygård, lærer Åsheim skole
 • Frode Eggen, skuespiller
 • Luis Della Mea, musiker
 • Arnhild Staal Pettersen, dansekunstner
 • Gilles Berger, scenograf
 • Pekka Stokke, videokunstner
 • Ane Aass, scenetekstforfatter
 • Annike Arnøy, lysdesigner
 • Ingrid Rognes Solbu, kontaktperson Teaterhuset Avant Garden
 • Guri Krog Dodig, kontaktperson Den kulturelle skolesekken i Trondheim kommune

Relatert prosjekt

Relatert prosjekt

200 milliarder og 1 bygger videre på FoU-prosjektet SPACE ME, et flerfaglig FoU-prosjekt i 2011–2012.