Bakgrunn og aktiviteter

Anna-Lena Østern har vært ansatt ved NTNU som professor i fagdidaktikk, kunstfag siden høsten 2007. Fra 2010 til 2015 var hun faglig leder for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning NAFOL. Hun er nå professor em. og forsker, veileder og underviser innenfor fagseksjonen Kunstfag, kroppsøving og idrett. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner