SPACE ME

Forskning – Institutt for lærerutdanning

SPACE ME

SPACE ME

SPACE ME er et møte mellom kunstfag og naturfag. FoU-prosjektet ble gjennomført i 2011–2012. SPACE ME var støttet av Norsk kulturråd og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Forestillingen SPACE ME av Inclusive Dance Company i co-produksjon med Cirka Teater og Teaterhuset Avant Garden var en del av prosjektet.

Sanselig liten kunnskapsbok

Sanselig liten kunnskapsbok

Sanselig liten kunnskapsbok om SPACE ME er en e-bok skrevet til ungdommene som deltok i prosjektet. Boka gir et tilbakeblikk på hvordan elevene har arbeidet med flerfaglig læring gjennom å kombinere kunst- og naturfag. 

SPACE ME

Formidling av SPACE ME

  • Storylineworkshop på konferansen Storyline in Iceland 9.–12. august 2012. Sammendrag av Storylineworkshop (PDF)
  • Presentasjon av SPACE ME i panel om "Unges stemmer" på konferansen "Dance, young people and change", ved Taipei university, Taiwan, 14.–21. juli 2012.
  • SPACE ME-workshop for dramateaterstudenter ved Jyväskylän Yliopisto University 15. sept 2012
  • Presentasjon av prosjektet i regi av Kunnskapsbyen, Suhmhuset 28. nov 2012 kl. 19
  • Symposium på konferansen FoU i praksis 24. april 2012
  • Paper om pedagogisk dokumentasjon i SPACE ME på konferansen Designs for Learning, København.
  • Workshop om SPACE ME på THIS (Trondheim International School) konferanse om Arts and Science 20. april 2012.
  • Workshop om SPACE ME på S-TEAM konferanse Firing up the future i Santiago de Compostella 24. februar 2012

Science theatre

Science theatre

Profilbilde Ran Peleg

Skuespiller og sivilingeniør Ran Peleg holdt workshops i science theatre for elever. I tillegg presenterte han sitt forskningsprosjekt for lærere. 

Playbackteater

Playbackteater

Person som spille keyboard

Prosjektskolene fikk besøk av playbackteaterkompaniet Momentum. Fokus var på elevenes egne fortellinger knyttet til universet.

Storyline

Storyline

Barn viser frem intergalaktisk pass

SPACE ME ble innledet med undervisning for lærerstudenter og elever gjennom den flerfaglige metoden storyline. Storyline har alltid et eller flere regifag, det vil si fag som styrer utformingen av den fremadskridende fortellingen (storylinen). I SPACE ME-storyline-forløpet var naturfag, kunst og håndverk samt drama og teater regifag.