Kreft, molekylære mekanismer og genetiske risikofaktorer

Stipendiater i lab med Svanhild Scønberg, IKOM. Foto