Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Om institutt for IKT og realfag

Institutt for IKT og realfag ligger i Ålesund, på Norges mest næringsnære Campus. Instituttet tilbyr ingeniørstudier innen data, elkraft og automatiseringsteknikk på bachelornivå. Instituttet har også et masterprogram innen simulering og visualisering og et ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

God kontakt med næringslivet
 
Nærheten til næringslivet gjenspeiler seg i undervisning og forskning. Forskningsaktivitetene ved instituttet er preget av utstrakt samarbeid med aktører i næringslivet på Sunnmøre og forskere fra inn- og utland. Den utstrakte næringslivskontakten gjør at du som student får møte reelle problemstillinger av relevans for arbeidslivet i studiet. Dette er til stor nytte den dagen du går over til arbeidslivet eller velger videre studier.

Fremtidsrettet undervisning

Innovative utdanningsformer er i fokus, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Dette innebærer stadig forbedring av undervisnings- og læringsmåter hvor aktivitet og skaperglede rettet mot dagens og fremtidens næringsliv står i høysetet.

Studenter på bedriftsbesøk