Studier

Institutt for IKT og realfag

Studier

Ingeniører leder digitaliseringen av Norge

Norge digitaliseres i rekordfart. Ingeniører er i førersetet, og er helt sentrale for mange oppgaver som er viktige i samfunnet vårt i dag og det samfunnet vi skaper.

Dataingeniører programmerer de nye digitale løsningene. Automatiseringsingeniører utvikler styresystemer og robotteknologi og lager praktiske løsninger, som former hverdagene våre. Ingeniører med master i simulering- og visualiseringsteknologi skaper et digitalt miljø hvor vi kan teste scenarier og trene på krevende operasjoner.

 

Ingeniører setter varige spor i samfunnet vårt.

Ta ut potensialet ditt – bli ingeniør.

 

Vi tilbyr undervisning på bachelor- og masternivå i dataingeniør, automatisering, visualisering og simulering, samt at vi underviser i forkurs for ingeniør- og sivilingeniørstudier.

Har du spørsmål? Send oss en epost til kontakt@iir.ntnu.no

Master og bachelor studier

 

Studieprogram

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Grad År Campus
Dataingeniør Bachelor / ingeniør 3 Ålesund

Automatisering og intelligente systemer

Bachelor / ingeniør 3 Ålesund

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Grad År Campus
Simulering og visualisering (siste opptak i 2023) Master 2 Ålesund
Mekatronikk og automatisering Master 2 Ålesund

 

For søkere med yrkesutdanning og praksis
Studieprogram Grad År Campus
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning   1 Ålesund