Bakgrunn og aktiviteter

Underviser i norsk og samfunnsfag på forkurset og Y-vei for ingeniørstudenter siden 2012. Underviser også i innføringsemnet til ingeniørfaget og i Eksperter i Team. 

Erfaringsbakgrunn:

  • EU og europeiske nettverk
  • Journalistikk
  • Helsepolitikk (rus og avhengighet)
  • Offentlig forvaltning
  • Forsvaret

Utdanning:

  • MSc i European Studies ved London School of Economics and Political Science
  • Cand Mag i norsk, historie og engelsk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Talmo, Tord Mjøsund; Stifoss-Hanssen, Astrid; Ulstein, Anders. (2017) Kommunikasjon og norsk for ingeniører. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 978-82-15-02906-1.