Bakgrunn og aktiviteter

Underviser i norsk og samfunnsfag på forkurset og Y-vei for ingeniørstudenter siden 2012. Underviser også i innføringsemnet til ingeniørfaget og i Eksperter i Team. 

Erfaringsbakgrunn:

  • EU, og europeisk politikk og historie
  • Journalistikk og media
  • Folkehelsepolitikk (rus og avhengighet)
  • Offentlig forvaltning
  • Forsvaret

Utdanning:

  • MSc i European Studies ved London School of Economics and Political Science
  • Cand Mag i norsk, historie og engelsk