Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Wu, Di; Wang, Hao; Seidu, Razak. (2019) A Tensor Model for Quality Analysis in Industrial Drinking Water Supply System. Proceedings of IEEE 5th International Conference on Cloud and Big Data Computing (CBDCom 2019).
  • Wu, Di; Wang, Hao; Seidu, Razak. (2019) Collaborative Analysis for Computational Risk in Urban Water Supply Systems. CIKM '19: Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management.
  • Wu, Di; Ban, Xiaojuan; Wang, Hao. (2017) COSE: A composable ocean simulation environment. IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen.