Bilde

Tre blad på en gren.

Om oss

Fagenhet for helse, teknologi og samfunn

Om oss

Utdanning

Fagenheten tilbyr bachelor i ergoterapi og bachelor i radiografi, samt videreutdanning på masternivå innenfor områdene palliativ omsorg og oppmerksomt nærvær. Til sammen har vi ca. 400 studenter ved våre studier og videreutdanninger.

Forskning og innovasjon

En bred sammensatt fagenhet gjør at tverrfaglige problemstillinger og samarbeid er et tydelig kjennetegn! Nærheten til praksisfeltet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten danner grobunn for innovasjon og forskning ved fagenheten. Vi bruker og utvikler teknologi innen helsefagene som et sentralt svar på morgendagens helse- og tjenesteutfordringer. Ansatte ved fagenheten bidrar inn i de aktuelle forskningsgruppene ved instituttet.

Ansatte ved Fagenhet for helse, teknologi og samfunn

Ansatte ved Fagenhet for helse, teknologi og samfunn

Ansattliste