Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Larsson, Merete; Lysen, Eli. (2019) Styrking av det tverrprofesjonelle samarbeidet i praksisstudiet for bachelorstudenter i ergoterapi og sykepleie. 2019.