Bakgrunn og aktiviteter

  • Utdannet radiograf, med Videreutdanning i strålevern fra HiOA, og Master i helsefag fra Universitetet i Bergen
  • Studieleder ved Radiografutdanningen 2013-2019
  • Ansvarlig for internasjonalisering ved Radiografutdanningen på Gjøvik
  • Lokal strålevernkoordinator ved NTNU Gjøvik
  • Medlem av simuleringsteamet ved IHG
  • I gang med førstelektorkvalifisering, der fokus er studieutvikling og studiekvalitet
  • Arbeider med et forskningsprosjekt i samarbeid med Radiografutdanningen USN, der temet er evaluering av Beskrivende radiografer i Norge. Prosjektet skal også inngå i førstelektorkvalifiseringen. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

  • Myklebust, Aud Mette; Berntsen, Astrid; Kjelle, Elin; Vikestad, Kari Gerhardsen. (2018) Post-graduate course in interpreting and reporting skeletal images for radiographers in Norway, experiences from a collaboration project. ECR . European congress of radiology; Wien. 2018-02-28 - 2018-03-04.

2015

2010

  • Berntsen, Astrid; Hofmann, Bjørn M.; Sølvik, Una Ørvim. (2010) Utfordringer ved digital bildeteknologi; en kvalitativ studie av radiografers rolle og deres oppfatning av bildekvalitet ved arbeid med digitale røntgenbilder. Universitetet i Bergen. 2010.
  • Hofmann, Bjørn; Stokke, Randi; Berntsen, Astrid; Waaler, Dag; Aabel, Ingunn; Andersen, Jacqueline Kirsti; Toft, Benthe; Nergård, Eva. (2010) Empiriske prosjekter i bacheloroppgaver - et unødvendig gode?. Hold Pusten. vol. 37 (5).