Institutt for helsevitenskap i Gjøvik - Seksjon for helse, teknologi og samfunn

Forskning

Seksjonen er spesielt opptatt av radiografens fremtidige roller og utfordringer, samt bidra til tverrfaglig forskning og utvikling i skjæringspunktet mellom helsefag, digitale medier og teknologi.

Spesielle områder omfatter:

  • Helsepolitikk, og medisinsk filosofi og etikk.
  • Innholdet og utfordringene i radiografrollen i spennet mellom pasientomsorg og teknologi.
  • Utfordringer innen radiografi og strålevern.
  • Hvordan språk og begrepsbruk i utdanningen skiller seg fra det språket i samfunnet forøvrig.
  • Radiografens pedagogiske utfordringer i møtet med pasienten.
  • Radiogafens nye roller og tilhørende kompetansebehov, spesielt innen ultrasonografi og digital radiografi.
  • Helseteknologi.

 

Wed, 04 Jan 2017 12:51:35 +0100