Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Seksjon for helse, teknologi og samfunn

Seksjon for helse, teknologi og samfunn har ansvar for utdanninger, forskning og utvikling innen områdene radiografi og ergoterapi ved NTNU i Gjøvik. Seksjonen har et spesielt ansvar for å videreutvikle området helseteknologi ved NTNU i Gjøvik. Dette innebærer å koble etablerte kompetanser innen helsefag og teknologiske fag på en måte som gagner samfunnet som helhet. Tverrfaglighet er et stikkord.

Fri, 06 Jan 2017 10:26:43 +0100

Kontakt

  • Ansatte
  • Besøksadresse:
    NTNU, Bygg H, fløy E
    Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik