Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Senter for omsorgsforskning

 

Senter for omsorgsforskning er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og etablert Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Sentrene utgjør et nasjonalt nettverk som koordineres fra Gjøvik. Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid.

Du er nå på den regionale siden til Senter for omsorgsforskning, øst. Nyheter og mer informasjon finner du på den nasjonale nettsiden vår omsorgsforskning.no

Mon, 21 Dec 2015 15:30:55 +0100

Kontakt

Ledelsen ved Senter for omsorgsforskning, øst er organisert som et koordinerende team der senterleder har det øverste faglige og administrative ansvaret hjulpet av teamets øvrige medlemmer.

Aud Obstfelder, Senterleder

Hege K. Andreassen. Forskning og utvikling

Kari Bjerke Gjærde, Administrasjon og formidling

Siv Magnussen, Forskningsfaglig rådgivning

 

Besøksadresse:
NTNU, Bygg H, fløy D
Teknologivegen 22, Gjøvik (Kallerud)

Postadresse:
NTNU
Teknologivegen 22
2815 Gjøvik

Om senteret