Fagenhet for sykepleie

Sykepleie

Bachelor

Sykepleie

  • Grunnleggende sykepleie til mennesker i alle livsfaser
  • Fremmer helse og behandler sykdom
  • Gir etterspurt kompetanse som svarer til samfunnets behov

Mer om sykepleie-studiet


Klinisk sykepleie

Master

Klinisk sykepleie

  • Avansert klinisk sykepleie
  • Får kompetanse til å møte nye og mer komplekse helseutfordringer
  • Kvalifiserer til aktiv deltakelse i forskning og utviklingsarbeid

Mer om klinisk sykepleie