Studier

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Studier

Institutt for bioteknologi - startbilde

Professor Turid Rustad med to masterstudenter på laben. Foto

Vil du bli med å...

Vil du bli med på å...

  • Utvikle nye medisiner?
  • Finne morgendagens energiløsninger?
  • Utvikle bærekraftig matproduksjon fra havet?

De fleste programmer vil fokusere på cellebiologi, biopolymerer, matkjemi, etiske problemstillinger rundt genmodifisering, medisinsk betydning og miljøbioteknologi.

Bachelor- og masterstudier