Simsalabim toggler

Tore Hoven, Studieprogramleder

Ole Jonny Klakegg, Professor

Rolf-André Bohne, Professor

Eilif Hjelseth, Professor

Ansvarlig for daglig drift: 

Kamalan Rashasingham, Overingeniør

Brukerguide og booking

Brukerguide og booking

 

Rommet SIMsalaBIM, og/eller enkelte utstyrsenheter, kan reserveres av studenter og ansatte på Institutt for Bygg og Miljøteknikk, og vil bli brukt i undervisningen på instituttet. Det er utformet for å være fleksibel i bruk, med modulær møblering, og mulighet for å reservere hele eller deler av rommet. Det kan dermed brukes til flere formål: forelesninger, gruppearbeid, kurs, arbeid alene i f.eks. masteroppgave. 

SIMsalaBIM er ikke et tradisjonelt møterom og skal ikke brukes som det. Derfor ligger det ikke i NTNU sitt bookingsystem for møterom. Booking eller reservasjon håndteres av Kamalan Rashasingham, send mail. 

Rommet er delt i 4 soner, som kan reserveres hver for seg. Rommet står disponibelt til bruk når reservasjon er gjennomført, mens nøkler til utstyrsskap må utkvitteres hos  Kamalan Rashasingham

 

Regler for bruk av  SIMsalaBIM

En forutsetning for at rommet skal kunne reserveres av studenter er at det brukes med forsiktighet og etterlates ryddig til neste bruker. Rot, ødeleggelser og tyverier vil gjøre rommet mindre attraktivt, og tilgangen vil da kunne innskrenkes. Instituttet har ikke ressurser til å rydde etter den siste brukeren før neste slipper til. Følgende regler er derfor satt for bruk av rommet og vil bli håndhevet strengt:

  • Rommet skal etterlates i samme stand som da du kom
  • Bord og stoler settes fritt innenfor reservert areal, vist av gulvmerking.
  • Bordene skal settes tilbake, med stolene på bordet når du er ferdig.
  • Skjermene skal ikke flyttes, annet enn av ansatte. Skjermene skal da senkes helt ned før de flyttes.
  • Reservasjon av rom og utstyr håndteres av Kamalan Rashasingham, send mail