Simsalabim toggler

Tore Hoven, Studieprogramleder

Ole Jonny Klakegg, Professor

Rolf-André Bohne, Professor

Eilif Hjelseth, Professor

Ansvarlig for daglig drift: 

Kamalan Rashasingham, Overingeniør

Brukerinstruks Occulus Rift

Brukerinstruks Occulus Rift

For å vise modeller i VR, bruk følgende framgangsmåte:

  • Plugg inn headset - HDMI-kabel skal inn i inngang merket Y, og USB-kabel skal i inngang merket X.

Illustrasjon av hvordan man kobler opp VRutstyret i laben.

  • Åpne Oculus Rift-programmet. Ta på headset, og sjekk at det er aktivert.
  • Aktiver håndkontrollere ved å følge instruks på skjermen
  • Åpne Prospect VR.
  • Her kan du åpne Google Sketchup-modeller og rendre i VR.
  • Åpne Revit 2017 (2018-versjonen fungerer ikke med Prospect VR)
  • Gå til vis 3D-modell
  • Gå til Plugins
  • Trykk på Prospect
  • Velg “Render in VR”