Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Lohne, Jardar; Drevland, Frode; Åsgård, Tina; Hoven, Tore; Lædre, Ola; Ryum, Truls. (2017) Homines Oeconomici or Moral Saints? On the Purpose of Educating Civil Engineers. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.