Studier ved Institutt for arkitektur og planlegging

Studier ved Institutt for arkitektur og planlegging

Bilde

Studenter bygger modell i modellverkstedet
Foto: Geir Mogen/NTNU

Studier ved IAP - hovedside studier

Instituttet har undervisningsansvar innenfor fem- og toårig masterutdanning i arkitektur, samt to- og treårige masterprogrammer.

Det gis undervisning i arkitektur, byforming, byøkologisk planlegging, fysisk planlegging og eiendomsutvikling, og en rekke videregående kurs og kunnskapsemner hvor prosjekteringsmetodikk og innovative læringsformer står sentralt.

Vårt studietilbud

Arkitektutdanning

Instituttet samarbeider med Institutt for arkitektur og teknologi om arkitektutdanningen ved Fakultet for arkitektur og design:

Instituttet underviser innen Boligprosjektering (Arkitektur 4), By- og tettstedsplanlegging (Arkitektur 5), og Større bygg i plankontekst (Arkitektur 6).


Masterprogram over 2 og 3 år