Frode Heldal

Førsteamanuensis

NTNU Handelshøyskolen
73559994
Handelshøyskolen, Gløshaugen

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Antonsen, Stian; Heldal, Frode; Kvalheim, Sverre Andreas. (2017) Sikkerhet og ledelse. Gyldendal Akademisk. 2017. ISBN 9788205496774.

Del av bok/rapport

 • Heldal, Frode; Sacramento, Isabella; Wennes, Grete. (2018) Learning Entrepreneurship by Hand Clapping: ABM in Use in Entrepreneurship Education. Arts-Based Methods and Organizational Learning.
 • Heldal, Frode; Antonsen, Stian; Kvalheim, Sverre Andreas. (2017) Ledelse av sikkerhet. Sikkerhet og ledelse.
 • Heldal, Frode; Dehlin, Erlend. (2017) Drop your rules!. Sikkerhet og ledelse.
 • Heldal, Frode; Sjøvold, Endre. (2017) Effektivitetens kilde til ineffektivitet : Krysskulturelle team i en standardisert kontekst. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
 • Stiklestad, Trond; Heldal, Frode. (2017) Fra formelle lover og regler til magefølelse: Hva kan vi lære av politiet?. Sikkerhet og ledelse.
 • Stokken, Roar; Heldal, Frode; Bruntveit, Angelica. (2017) Fagprosedyrenes forvandling: om hvordan fagprosedyrer blir mer enn bare dokumenter når de møter praksis. Sikkerhet og ledelse.
 • Heldal, Frode. (2014) Evidensbasert praksis – kan vi lære noe av det medisinske fagfeltet?. Et praksisperspektiv på ledelse.
 • Heldal, Frode. (2013) Integrasjonsprosesser på sykehus: Hvilken rolle spiller ledelse og profesjonsgrenser?. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.
 • Heldal, Frode. (2008) Nettverkspasienten. Den moderne pasienten.

Rapport/avhandling

 • Heldal, Frode; Sjøvold, Endre; Klev, Roger. (2008) Cross-boundary relationships - The object, the social, and the health professional. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-471-1232-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (268).