Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Heldal, Frode. (2014) Evidensbasert praksis – kan vi lære noe av det medisinske fagfeltet?. Et praksisperspektiv på ledelse.
  • Heldal, Frode. (2013) Integrasjonsprosesser på sykehus: Hvilken rolle spiller ledelse og profesjonsgrenser?. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.
  • Heldal, Frode. (2008) Nettverkspasienten. Den moderne pasienten.

Rapport/avhandling

  • Heldal, Frode; Sjøvold, Endre; Klev, Roger. (2008) Cross-boundary relationships - The object, the social, and the health professional. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-471-1232-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (268).