Det humanistiske fakultet

Kontaktinformasjon

Besøksadresse - NTNU Dragvoll:

Fakultetsadministrasjonen finner du i bygg 2, nivå 5 (øverste etasje) på Dragvoll universitetssenter. Fakultetets IT-seksjon holder til i bygg 2, nivå 3 på samme sted.

Fakultetsledelse og seksjonsledere i fakultetsadministrasjonen
Alle ansatte ved fakultetsadministrasjonen

Åpningstider:
Mandag - fredag 08:00 - 15:45 (september-april)
Mandag - fredag 08:00 - 15:00 (mai-august)

Telefon og epost:
E-post: postmottak@hf.ntnu.no (alle typer henvendelser)
studieveiledning@hf.ntnu.no (studiespørsmål)

Postadresse:
Det humanistiske fakultet
NTNU
7491 TRONDHEIM