Bakgrunn og aktiviteter

Anne Kristine Børresen er dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU. Hun er professor i moderne historie.

Anne Kristine Børresen (født 1964) er fra 1. august 2013 ansatt dekan ved Det humanistiske fakultet. Hun er professor i moderne historie og har særlig forsket på tema fra norsk industri-, teknologi- og vitenskapshistorie fra ca. 1850 til ca. 1970.

 

Børresen er utdannet cand.philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Trondheim (1991) og dr.art. fra samme sted (1995). Hun ble fast ansatt som førsteamanuensis ved NTNU i 2004 og har vært professor siden 2008. Fra 2011 til 2013 var hun programrådsleder for historie ved Institutt for historie og klassiske fag.

Børresen har vært en aktiv deltaker i flere av NTNUs tverrfaglige satsinger. Hun ledet ett av underprosjektene i det forskningsrådsfinansierte programmet Produktivitet 2005. Fra 2004 deltok hun dessuten i utviklingen og ledelsen av Forum for kunnskapshistorie. Hun har også vært med på å bygge opp et nasjonalt nettverk innen vitenskapshistorie som siden 2009 årlig har arrangert internasjonale konferanser i vitenskapshistorie. Hun har siden 2010 vært medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Børresen har vært medlem av to programstyrer i Norges forskningsråd (NFR): først i det samfunnsvitenskapelige programmet Offentlig sektor i endring (1999-2001), deretter i Fagkomiteen for humaniora (2007-2009). I 2010 var hun dessuten medlem av et medlem av planutvalg i NFR som utformet prosjektnotat til den nye satsingen innen humaniora og samfunnsvitenskap i Norge, Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Børresen, Anne Kristine. (2011) Bergtatt. Johan H.L. Vogt. Professor, rådgiver, familiemann. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2681-2.
  • Børresen, Anne Kristine. (2010) Kompetanse gir vekst. VVS-rådgivningsfirmaet Erichsen& Horgen gjennom 85 år. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2685-0.
  • Børresen, Anne Kristine; Heldal, Tom; Carstens, Halfdan. (2009) Larvikitt Unik, vakker og eksklusiv. 2009. ISBN 978-82-92394-53-3.
  • Børresen, Anne Kristine; Wale, Astrid. (2008) Kartleggerne. Norges geologiske undersøkelse 1858-2008. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251922623.
  • Børresen, Anne Kristine; Kobberrød, Jan Thomas; Berg, Bjørn Ivar. (2007) Bergingeniørutdanning i Norge gjennom 250 år. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2213-5.
  • Børresen, Anne Kristine. (2006) Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2181-3.
  • Børresen, Anne Kristine; Molander, Bengt Åke. (2006) Håndverk og kunnskap. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2160-0. Forum for kunnskapshistorie, skriftserie (5).
  • Børresen, Anne Kristine; Wale, Astrid. (2005) Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 82-519-2091-4.
  • Børresen, Anne Kristine; Asphjell, Arne. (2004) Institutt for teknisk kybernetikk 50 år. 2004.
  • Stugu, Ola Svein; Andersen, Håkon With; Bull, Ida; Kaldal, Svein Ingar; Børresen, Anne Kristine. (2002) Historie, kritikk og politikk, festsirkft til Per Maurseth. 2002. ISBN 82-7765-039-6.