Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

-Daglig lederansvar for fakultetsadministrasjonen
Strategisk lederstøtte
 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Kamsvåg, John. (1994) Jernbaneforbundet og moderniseringen av samferdselen i etterkrigstiden. Arbeiderhistorie.
  • Kamsvåg, John. (1994) Kampen mellom kommunistene og Arbeiderpartiet i Jernbaneforbundet i etterkrigstiden. Årbok : Arbeiderbevegelsens historielag i Trondheim.

Bøker

  • Kamsvåg, John. (2000) Kjemisk. Årdal Kjemiske Fagforening 1947 - 1997. 2000.

Rapport/avhandling

  • Kamsvåg, John; Maurseth, Per. (1986) Opposisjonens seier. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og EF-spørsmålet 1961-1972. 1986.

Kompetanseord