Eksamensoppgaver for doktorgradstudier ved Institutt for fysikk

– Emner på doktorgrads nivå (Ph.d.)
Foto: Per Henning/NTNU

Tidligere eksamensoppgaver og løsningsforslag i Ph.d. emner

Klikk på emnetittel (overskrift) for å se eksamensoppgave og løsningsforslag for emnet

FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon

FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon

– Doktorgrads nivå (Ph.d)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
Tue, 18 Oct 2016 14:50:52 +0200

FY8201 Polymerfysikk

FY8201 Polymerfysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012    
2011    
2010    
2009    
2008    
Tue, 18 Oct 2016 14:51:27 +0200

FY8203 Myke materialers fysikk

FY8203 Myke materialers fysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Undervises ikke studieåret 2016/2017

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012    
2011    
2010    
2009    
2008    
Tue, 18 Oct 2016 14:52:03 +0200

FY8302 Kvanteteorien for faste stoffer

FY8302 Kvanteteorien for faste stoffer

– Doktorgrads nivå (Ph.d)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012    
2011    
2010    
2009    
2008    
Tue, 18 Oct 2016 14:52:27 +0200

FY8305 Funksjonalintegral metoder i kondenserte fasers fysikk

FY8305 Funksjonalintegral metoder i kondenserte fasers fysikk

– Doktorgrads nivå (PhD)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012    
2011    
2010    
2009    
2008    
Mon, 19 Sep 2016 13:45:26 +0200

FY8408 Innføring i MR-avbildning

FY8408 Innføring i MR-avbildning

– Doktorgrads nivå (Ph.d)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    

Emnet FY8408 blir undervist sammen med med MEDT8011 Innføring i MR-avbildning

Tue, 18 Oct 2016 14:53:04 +0200

FY8904 Numerisk fysikk

FY8904 Numerisk fysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8904 undervises sammen med TFY4235, se eksamensoppgaver for TFY4235 Numerisk fysikk

Tue, 18 Oct 2016 14:55:58 +0200

FY8905 Materialfysikk

FY8905 Materialfysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8905 undervises sammen med TFY4255, se eksamensoppgaver for TFY4255 Materialfysikk

Tue, 18 Oct 2016 14:55:34 +0200

FY8908 Kvanteoptikk

FY8908 Kvanteoptikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8908 undervises sammen med TFY4292, se eksamensoppgaver for TFY4292 Kvanteoptikk

Tue, 18 Oct 2016 14:54:16 +0200

FY8909 Nanofysikk

FY8909 Nanofysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8909 undervises sammen med TFY4340, se eksamensoppgaver for TFY4340 Nanofysikk

Tue, 18 Oct 2016 14:54:02 +0200

FY8910 Ikkelineær dynamikk

FY8910 Ikkelineær dynamikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8910 undervises sammen med TFY4305, se eksamensoppgaver for TFY4305 Ikkelineær dynamikk

Tue, 18 Oct 2016 14:53:48 +0200

Eksamensoppgaver i alle emner ved Institutt for fysikk (IFY)

Bachelor-, Master- og Ph.d.-studier

Eksamensoppgaver ved Institutt for fysikk

Thu, 22 Sep 2016 10:24:38 +0200
Irene Aspli