Hva er Researchers' Night?

Hva er Researchers' Night?

EU-flagg, lenker til Researchers Night på www.forskningsdagene.no

Researchers' Night ble lansert på Europeisk nivå under initiativet "Researchers in Europe 2005". Initiativet består av et "enkveldsarrangement" som retter seg mot det allmenne publikum med "edutainment"-aktiviteter som øker publikums kunnskap om forskere og forskning, samtidig som de har det hyggelig. Arrangementet er lagt fast til siste fredag i september.

Hovedhensikten er å få forskere og allmennheten nærmere hverandre, uavhengig av fagområde. I tillegg vil man med ordningen gjerne:

  • Promotere forskning som en alternativ karrierevei for unge mennesker
  • Bidra til å forbedre europeiske forskningsmiljøer

RN hører inn under Marie Curie tiltakene i EU (Peoples programme) som har som mål å gjøre Europa attraktivt for forskere ved å fremme forskerkarrierer i Europa, tiltrekke seg forskere fra andre deler av verden.


Arrangører

Forskningsdagene logo.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon: