Logo for Forskningsdagene


RN2018

Researchers' Night for ungdom (RN)

Ungdommens forskernatt ved NTNU finner sted i Realfagbygget på Gløshaugen. 

I forbindelse med Forskningsdagene 2018 skal NTNU arrangere Researchers' Night (RN) for 14. år på rad fredag 28. september kl. 19.00 - 23.00. Denne kvelden ønsker vi å gjenta suksessen fra tidligere år, og vil invitere elever og lærere fra videregående skoler (1.-3. trinn) og folkehøgskoler i Trøndelag til et åpent Realfagbygg – fylt med forskningsaktiviteter tilpasset ungdommer.

Opplevelse, nysgjerrighet og interaktivitet er som alltid, viktige stikkord for arrangementet.

For mer informasjon om RN se våre nettsider:

Arrangementet krever forhåndspåmelding. 


Researchers' Night

EU-flagg, lenker til Researchers Night på www.forskningsdagene.no NTNU har arrangert Researchers' Night siden dette ble arrangert for første gang i Norge, høsten 2005. Researchers' Night for ungdom - ungdommens forskernatt ved NTNU, har årlig tiltrukket seg opp til 1200 besøkende, og har vært Norges største Researchers' Night - arrangement i flere år.

Nytt i 2018:  NTNU ønsker en sterkere strategisk satsning på allmenn formidling, og som et ledd i dette er det besluttet å samle en større del av ansvaret for formidlingsaktiviteter hos NTNU Vitenskapsmuseet (VM). VM skal arrangere Ungdommens forskernatt i 2018, på samme sted: i Realfagbygget på Gløshaugen i Trondheim.


Kontaktinformasjon:

Hva er Researchers' Night?

Researchers' Night ble lansert på Europeisk nivå under initiativet "Researchers in Europe 2005". Initiativet består av et "enkveldsarrangement" som retter seg mot det allmenne publikum med "edutainment"-aktiviteter som øker publikums kunnskap om forskere og forskning, samtidig som de har det hyggelig. Arrangementet er lagt fast til den fjerde fredag i september.

Hovedhensikten er å få forskere og allmennheten nærmere hverandre, uavhengig av fagområde. I tillegg vil man med ordningen gjerne:

  • Promotere forskning som en alternativ karrierevei for unge mennesker
  • Bidra til å forbedre europeiske forskningsmiljøer

RN hører inn under Marie Curie tiltakene i EU (Peoples programme) som har som mål å gjøre Europa attraktivt for forskere ved å fremme forskerkarrierer i Europa, tiltrekke seg forskere fra andre deler av verden.