Forskningsdagene

18.-29. september 2019

Forskningsdagene

Bilde fra Forskningsdagene i Trondheim, foto: Per Henning /NTNU

Forskningsdagene i Trondheim vil gjennomføre flere ulike arrangement i tidsrommet 18.-29. september 2019.

Forskningsdagenes tema 2019 er miljø – et stort og viktig tema!
Det skal selvsagt handle om klima, bærekraft og polarforskning. Om forurensning, havområder og bioøkonomi m.m. Men miljø er også menneskers og dyrs omgivelser: natur og bymiljø, vårt sosiale miljø og miljøet mellom mennesker.

NTNU har startet planleggingen av flere spennende og aktuelle arrangement for høsten 2019.

Følg Forskningsdagene i Trondheim på facebook ...


Forskningsdagene

Trondheim

20. september og 21. september 2019

Forskningstorget

Forskningstorget skaper en spennende møteplass mellom forskningsmiljøer og det vanlige publikum. Det er lav terskel inn til en verden som de færreste kjenner til, men som flere burde få vite mer om. 
Målet vårt med dette arrangementet er at forskningen som presenteres på Forskningstorget skal være forståelig og relevant for besøkende – og deres hverdag og fremtid. Vi ønsker å vekke nysgjerrigheten slik at folk flest blir engasjert, at de vil teste og utforske sammen med oss. På Forskningstorget finner du spennende forskningsaktiviteter som er relevant for barn og voksne i alle aldre. Tilbudet er selvfølgelig gratis og egner seg godt for skoleklasser (barne- og ungdomsskoler) såvel som barnefamilier.

På årets Forskningstorg, som går over to dager, vil NTNU tilby mange engasjerende og varierte forskningsaktiviteter som fordeles i to store telt ved NTNU Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet. Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding!

Velkommen til Forskningstorget 20.-21. september

Les mer om årets Forskningstorget


Flytende forskning

Trondheim, lørdag 22. september

Flytende forskning

Bli med på F/F Gunnerus – NTNUs eget forskningsfartøy

F/F Gunnerus er et imponerende fartøy som benyttes ofte til forskningsoppdrag for viktige fagmiljø ved NTNU. Men hva slags forskning foregår på et slikt skip, og hvordan ser et forskningsfartøy ut inni?

NTNUs forskningsfartøy F/F Gunnerus er vanligvis ute på tokt, men søndag 22. september er skipet åpent for publikum mellom kl. 12-14. Nå kan du oppleve og utforske skipets muligheter. Les mer om Flytende forskning ...


Forsker Grand Prix - innledning

Torsdag, 26. september 2019
– Trondheim

Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix er en morsom, spennende og lærerik konkurranse i forskningsformidling for doktorkandidater. Flere universiteter arrangerer regionale finaler i Forsker Grand Prix. De to vinnerne fra hver av de regionale finalene møtes i den nasjonale finalen der Norges beste forskningsformidler blir kåret.

10 NTNU-kandidater skal velges ut, de får opplæring og trening i å presentere forskningen sin fram mot regional finale i Trondheim 26. september 2019 på Byscenen.
Les mer om Forsker grand prix i Trondheim.


Researchers' Night

Trondheim

Fredag 27. september 2019

Researchers' Night – ungdommens forskernatt

Fredag 27. september 2019, kl. 19-23, gjentar vi suksessen fra tidligere år – og inviterer 1100 elever og lærere fra videregående skoler (1.-3. trinn) og folkehøgskoler i Trøndelag til et åpent Realfagbygg – fylt med forskningsaktiviteter tilpasset ungdommen. Les mer om ungdommens forskernatt...


Forskerfredag 2019

Trondheim, Fredag, 27. september 2018

Forskerkveld på Byscenen

Researchers' Night for voksne (18+) 
Forskerfredag på Byscenen: fredag 27. september.

22. august
Program for årets Forskerkveld er under planlegging og årets program vil bli publisert i nær fremtid.


logo forskningsdagene

Forskningsdagene logo.

Om Forskningsdagene

Om Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, nasjonale forskningsfestivaler.

Målsetningene for festivalen er å:

  • skape begeistring og forståelse for forskning 
  • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
  • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden. Arrangementene er fordelt over hele landet og spenner fra åpne laboratorier, utstillinger og debatter til båtturer, quizer og Forsker Grand Prix-show. Det aller, aller meste som skjer er gratis. Les mer på Forskningsdagene.no

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon: