Forskningsdagene på NTNU

16.-27. september 2020

Forskningsdagene på NTNU

Bilde fra Forskningsdagene i Trondheim, foto: Per Henning /NTNU

Forskningsdagene vil gjennomføre flere ulike arrangement i tidsrommet 16.-27. september 2020.

Forskningsdagenes tema 2020 er HJERNEN!
De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om hjernen. Likevel er hjernen fortsatt det organet vi vet minst om. I 2020 settes hjernen på dagsorden under Forskningsdagene. Det kan for eksempel handle om tanker, følelser, minner, læring, handlinger, hva som skjer inni en hjerne, dyrehjerner eller hjernen bak noe.

Hjernen styrer vår hverdag. Det handler om følelser og relasjoner, logikk og læring, hvordan vi fungerer og reagerer, tanker og drømmer.  Hjernen slutter ikke i nakken. Den styrer kroppen vår, og omfatter dermed både nevrologi og psykiatri, både fysiske og psykiske helse. Les mer om Hjernen som er tema for Forskningsdagene.

NTNU starter nå planleggingen av flere spennende og aktuelle arrangement for høsten 2020.

Følg Forskningsdagene i Trondheim på facebook ...


Forskningsdagene

Trondheim

18. september og 19. september 2020

Forskningstorget

Forskningstorget i Trondheim skaper en spennende møteplass mellom forskningsmiljøer og publikum. 
Dette er en folkefest i "forskningens tegn" hvor besøkende får oppleve spennende forskningsaktiviteter som er relevant for barn og voksne i alle aldre.

Forskningstorget i Trondheim arrangeres i to dager. NTNU vil tilby mange engasjerende og varierte forskningsaktiviteter som fordeles i store telt ved NTNU Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet. Tilbudet er selvfølgelig gratis og egner seg godt for skoleklasser (barne- og ungdomsskoler) såvel som barnefamilier.

Les mer om årets Forskningstorget


Forsker Grand Prix - innledning

Torsdag, 24. september 2020
– Trondheim

Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix er en morsom, spennende og lærerik konkurranse i forskningsformidling for doktorkandidater. Flere universiteter arrangerer regionale finaler i Forsker Grand Prix. De to vinnerne fra hver av de regionale finalene møtes i den nasjonale finalen der Norges beste forskningsformidler blir kåret.

10 NTNU-kandidater skal velges ut, de får opplæring og trening i å presentere forskningen sin fram mot regional finale i Trondheim 24. september 2020 på Byscenen.
Les mer om Forsker grand prix i Trondheim.


Researchers' Night

Trondheim

Fredag 25. september 2020 kl. 19-23 gjentar NTNU suksessen gjennom 15 år og inviterer elever og lærere fra videregående skoler (1.-3. trinn) og folkehøgskoler i Trøndelag til et åpent Realfagbygg på Gløshaugen – fylt med forskningsaktiviteter tilpasset ungdom. Les mer om ungdommens forskernatt...


logo forskningsdagene

Forskningsdagene logo.

Om Forskningsdagene

Om Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, nasjonale forskningsfestivaler.

Målsetningene for festivalen er å:

  • skape begeistring og forståelse for forskning 
  • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
  • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden. Arrangementene er fordelt over hele landet og spenner fra åpne laboratorier, utstillinger og debatter til båtturer, quizer og Forsker Grand Prix-show. Det aller, aller meste som skjer er gratis. Les mer på Forskningsdagene.no

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon: