Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektkoordinator ved Utstillings- og publikumsseksjonen, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fagfelt/arbeidsområde: