Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Rossing, Nils Kristian; Vaagland, Henriette; Eggen, Per-Odd; Johansen, Astrid; Ervik, Hilde. (2017) Science Camp 2017. 2017. ISBN 978-82-7923-083-0.
  • Skei, John K.; Tilseth, Eva; Dolmen, Dag; Vaagland, Henriette; Sæterbø, Kristin Grendstad; Rønning, Lars. (2013) Populasjonsdynamikk, bestandsstørrelse og funksjonsområde hos midt-norsk salamander. Rapport feltarbeid. 2013.
  • Vaagland, Henriette; Rosenqvist, Gunilla. (2007) Egg quantity and quality in relation to female size, condition and age in corkwing wrasse (Symphodus melops). 2007.