Forskning ved Fagseksjon for Eksperter i team

Forskning ved Fagseksjon for Eksperter i team

Foto: Elin Iversen/NTNU

Research activity

Forskningsprosjekter og -aktiviteter

Forskningsprosjekter og -aktiviteter

Cluster for Co-Creative Service Design (CCSDI) var et samarbeidsprosjekt i perioden 2017-2022. Klynga bestod av 16 partnere som tror på samskapende tjenestedesign som en tilnærming til vellykket innovasjon i helsesektoren. Partnerne representerer forskjellige aktører, fra forskningsindustri til helsesektoren, universiteter, pasientorganisasjoner, designbedrifter og helsenæring.

Kontaktperson: Elli Verhulst

(2017-2022)

Dette prosjektet har som mål å støtte SMB bedrifter i automatisert digitalisering og utvikling av veikart mot Industri 4.0. Gjennom tverrfaglig samarbeid mellom prosjektpartnere og fire pilotbedrifter har prosjektet utviklet og testet bl.a. en strategisk veikartmetode mot Industri 4.0, og videreutdanningskurs for Norske produksjonsbedrifter.

Mer info: DigiFab

Kontaktperson: Elli Verhulst

(2018-2020)

Engage er et senter for fremragende utdanning, som har som formål å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter, i- og utenfor Norge. Engage skal bidra til at studenter blir endringsagenter som kan ta tak i komplekse utfordringer i en moderne verden, i og utenfor arbeidslivet.

Fagseksjonen for Eksperter i team er partner i Engage.
Kontaktperson: Elli Verhulst

(2018-2026)

The Global Survey of Business Ethics (GSBE) is a survey and publications related to the topic of business ethics. This is the third time this survey is being conducted, and it is the first time that NTNU is coordinating and collecting data from Norway.
Read more about the GSBE here (PDF).

The data from Norway is collected in the spring 2023 by master students at NTNU’s School of Entrepreneurship, Victoria Grymyr Jenserud, Eirin Braatlund Fossberg og Anders Kvarme Jokstad, who will also make a draft report based on the findings of these data.
This work is supervised by Associate Professor Heidi Rapp Nilsen at the Academic Section of Experts in Teamwork, Department of Industrial Economics and Technology Management, NTNU.

Contact: Heidi Rapp Nilsen

(2022-2025)

This project addresses how advancements in the repurposing and recycling of LIBs can facilitate sustainable business model innovation in the electric vehicle (EV) sector. Innovations, interdisciplinary collaborations between stakeholders and other changes in the value chain of LIBs can lead to new business models, support business model transformation, diversification, or acquisition. This project is part of the interdisciplinary project HolE-LIB – Developing a Holistic Ecosystem for Sustainable Repurposing and/or Recycling of Lithium-ion Batteries (LIBs) in Norway and the EU. IT is one of the projects in the Interdisciplinary Sustainable Initiatives at NTNU.

More info: HolE-LIB

Contact person: Elli Verhulst

(2022-2026)

Hvert år skapes rundt 550 prosjektideer gjennom ulike landsbyer i EiT, og vi ønsker å få opp antall studentprosjekter som tar veien fra idé til distribuert løsning, gjennom kommersialisering eller utvikling av nye løsninger og tjenester. Prosjektet har derfor som mål å bedre få utnyttet potensialet for innovasjon og verdiskaping som ligger i studentenes prosjektresultater.

Kontaktperson: Elli Verhulst

(2023-2025) 

The project Interdisciplinary Cooperation for Sustainability is one of the 11 projects of the Sustainability Research (SusRes) initiative, which started in August 2022. It aims to study how interdisciplinary collaboration is practised in the context of research for sustainability.

Contact person: Heidi Rapp Nilsen

(2022-2026)

Prosjektet går ut på utvikling av en verktøykasse for å integrere bærekraft i siv.ing studiene. Dette gjøres gjennom oppdatering, kontekstuell tilpasning, og uttesting av ISE verktøykasse (ISE = Integration of Sustainability in Engineering education), en konkret metode og verktøykasse. 

Utvikling og testen av verktøykasse skjer gjennom å først kartlegge, og deretter integrere tettere, bærekraftkompetanse i det femårige sivilingeniørprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon. Verktøykassen og metodikken vil bli gjort tilgjengelig for andre studieprogram, for å understøtte integrasjon av bærekraftkompetanse i bredden av NTNUs teknologistudier.

Mer info: Verktøykasse for integrasjon av bærekraft i siv.ing.-studiene 

Kontaktperson: Elli Verhulst

(2021-pågående)