Kandidatundersøkelser

Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelser

Fagutvalget ECONnect har gjennomført undersøkelser blant tidligere studenter med Cand.Polit- eller mastergrad. Hensikten er å danne et bilde av yrkesmuligheter og lønn, samt en vurdering av utdanningen de har gjennomført.

ISØ utdanner attraktive kandidater

ISØ utdanner attraktive kandidater

– PwCs evaluering av ISØs masterprogrammer

PwC ble engasjert av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) ved NTNU for å evaluere hvordan kandidatene fra henholdsvis master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi utdannet ved instituttet ble evaluert av arbeidsgiverne. For å gjøre dette har PwC intervjuet til sammen 11 ledere av kandidater fra ISØ i ulike virksomheter i privat og offentlig sektor, samt avholdt workshops med de faste vitenskapelige ansatte ved instituttet og et utvalg av nåværende studenter. Arbeidsgiverne som ble intervjuet var Pöyry, SINTEF, Statistisk Sentralbyrå, Norges Bank, Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, SMN Markets, Nordea Markets, DNB, PwC Consulting, TrønderEnergi og Finansdepartementet. Arbeidet ble gjennomført i perioden oktober-desember 2012 av Wenche Vennes, Alexander Farooq og Stian Gårdsvoll (ansvarlig partner).

ISØ utdanner attraktive kandidater

Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er gode. De er meget godt fornøyd med kandidatene, både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og vil fortsette å rekruttere fra ISØ. Dette gjelder både studieprogrammet i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi. Særlig fremheves kandidatenes bredde i fagkunnskap og gode holdninger. Kandidatene står ikke tilbake for kandidatene fra andre institusjoner som tilbyr tilsvarende studier, og enkelte arbeidsgivere går så langt som å ha som policy alltid kalle inn kandidater fra ISØ når de rekrutterer.

Foto: NTNU SVT/Lena Knutli

ISØ har i begrenset grad lyktes med å differensiere seg fra andre lignende studier

ISØ utdanner som sagt kandidater som oppfattes som svært gode av arbeidsgiverne, men i følge arbeidsgiverne kan de i begrenset grad se at disse kandidatene differensierer seg fra kandidater fra for eksempel NHH eller Universitetet i Oslo (UiO) hva gjelder fagkompetanse. Vi har også sett indikasjoner på at dette også gjelder kompetanse innen økonometri, et område hvor ISØ nettopp har hatt som ambisjon å skille seg ut. Kandidatene fremstår som dyktige generelle samfunnsøkonomer med god anvendelighet. Det har også kommet signaler om at matematikkompetansen kanskje er svakere hos ISØs kandidater enn for eksempel UiO, og at de er svakere i IT-verktøy som Excel og Visual Basic enn sivilingeniører i industriell økonomi. Kandidatene fra finansiell økonomi klarer til en viss grad å differensiere seg ved at de både har en samfunnsøkonomisk kompetanse og god faglig dybde innen finansiell økonomi.

Spennende utviklingsmuligheter for ISØ

Resultatene fra en undersøkelse basert på 11 intervjuer, hvor respondentene skal prøve å skille mellom kandidatenes personlige egenskaper og den fagkompetanse studiene ved ISØ har tilført dem, bør anvendes med varsomhet. Men det har likevel blitt synliggjort noen muligheter for ISØ, og vi vil gi følgende anbefalinger:

  • Mer økonometri, gjerne tidligere i studieløpet og integrert i temafag
  • Mer matematikk, og på et høyere nivå
  • Tilby kurs i IT-verktøy, for eksempel gjennom ECONnect.
  • Vurder programmeringsfag som del av mastergraden i finansiell økonomi
  • Opprette Alumni-miljø
  • Etablere dialog med relevante arbeidsgivere

Disse anbefalingene vil innebære at ISØ enten må øke studiebelastningen innenfor dagens studiepoeng eller velge bort andre emner. Fleksibiliteten til å velge bort er noe redusert på grunn av fag som eksperter i team og perspektivemner som "spiser" av total tilgjengelig studiebelastning – uten at noen av arbeidsgiverne har trukket frem disse fagene som styrker ved kandidatene. Men vi tror det kan være mulig å øke studiebelastningen ytterligere, særlig de første årene i et 5-årsløp.

Anbefalingene innebærer også en klarere strategi rettet mot potensielle arbeidsgivere for kandidatene; både profilering av rekrutteringsmuligheter, men også faglig samarbeid, for eksempel gjennom oppdragsforskning

24 apr 2017