Vår historie

Vi regner 14. mars 1974 som den formelle starten for vårt institutt. Da ble Institutt for sosialøkonomi NTH avd. Lade etablert i et vedtak i professorutvalget ved Norges Tekniske Høgskole (NTH). Avdelingen var en grein av sosialøkonomiinstituttet ved NTH og hadde som oppdrag å serve Norges Lærerhøgskole i Trondheim (NLHT) og samfunnsvitenskapene. Avdelingen på Lade disponerte i 1974 2 årsverk, og hadde samfunnsøkonomiundervisning for samfunnskunnskap, historie, sosionomutdanningen og sosialantropologi.

I 1981 vedtok høgskolestyret en studieplan med fullt mellomfag i sosialøkonomi ved NLHT. I 1984 kom ny lov om Universitetet i Trondheim (UNIT). Vi ble da etablert som en egen enhet; Seksjon for økonomi ved Den allmennvitenskapelige høgkole (AVH).

Først i 1990 ble vi i høgskolestyret formelt etablert som Institutt for sosialøkonomi ved AVH, "en formalisering av en faglig virksomhet som er drevet ved AVH over mange år". Samtidig ble hovedfaget i sosialøkonomi opprettet. Vi flyttet i 1993 til Dragvoll, og er i dag:

  • 15 faste vitenskapelig ansatte
  • 3 administrativt ansatte
  • 4 postdoktorer
  • 16 ph.d.-stipendiater
  • ca. 500 studenter på bachelor, master og årsstudier

Vi har 6 studieprogram og ph.d.-utdanning.