Vår historie

Vår historie

Vi regner 14. mars 1974 som den formelle starten for vårt institutt. Da ble Institutt for sosialøkonomi NTH avd. Lade etablert i et vedtak i professorutvalget ved Norges Tekniske Høgskole (NTH). Avdelingen var en grein av sosialøkonomiinstituttet ved NTH og hadde som oppdrag å serve Norges Lærerhøgskole i Trondheim (NLHT) og samfunnsvitenskapene. Avdelingen på Lade disponerte i 1974 2 årsverk, og hadde samfunnsøkonomiundervisning for samfunnskunnskap, historie, sosionomutdanningen og sosialantropologi.

I 1981 vedtok høgskolestyret en studieplan med fullt mellomfag i sosialøkonomi ved NLHT. I 1984 kom ny lov om Universitetet i Trondheim (UNIT). Instituttet ble da etablert som en egen enhet; Seksjon for økonomi ved Den allmennvitenskapelige høgkole (AVH).

Campus Dragvoll utendørs. Foto.

Først i 1990 etablerte høgskolestyret formelt Institutt for sosialøkonomi (ISØ) ved AVH, "en formalisering av en faglig virksomhet som er drevet ved AVH over mange år". Samtidig ble hovedfaget i sosialøkonomi opprettet. ISØ flyttet til Dragvoll i 1993. Ifm fusjonen mellom NTNU og blant annet Høgskolen i Sør Trøndelig i 2017 ble ISØ en del av Fakultet for Økonomi. Fra 2019 er ISØ samlokalisert med NTNU Handelshøyskolen og administrasjonen ved Fakultet for økonomi i Adolf Øien-bygget på campus Gløshaugen, Elgeseter. ISØ har i dag:

  • 17 faste vitenskapelig ansatte
  • 3 administrativt ansatte
  • ca. 10 ph.d.-stipendiater
  • ca. 600 studenter på bachelor, master og årsstudier

Vi har 5 studieprogram og ph.d.-utdanning.