Ledige stillinger ved institutt for samfunnsøkonomi

Ledige stillinger ved institutt for samfunnsøkonomi

Vil du være øvingslærer våren 2021?

Vi trenger øvingslærere til følgende emner:

 • SØK1011 Markeder og markedssvikt, 15 sp
 • SØK1012 Makroøkonomisk analyse, 15 sp
 • SØK1005 Økonometri, 7,5 sp
  NB! Øvinger kan bli holdt på engelsk!
 • SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi, 7,5 sp
  NB! Øvinger kan bli holdt på engelsk!
 • SØK2005 Finansmarkeder, 7,5 sp
 • SØK2006 International Trade, 7,5 sp
  NB! Øvinger kan bli holdt på engelsk!
 • SØK2007 Development Economics, 7,5 sp
  NB! Øvinger kan bli holdt på engelsk!
 • SØK2010 Banking, 7,5 sp
  NB! Øvinger kan bli holdt på engelsk!
 • SØK2013 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi, 7,5 sp
 • SØK3001 Videregående økonometri, 15 sp
  NB! Øvinger kan bli holdt på engelsk!
 • SØK3008 Insentiver, informasjon og arbeidskontrakter, 7,5
  NB! Nytt emne som erstatter SØK3005 

I SØK1011 og SØK1012 ansetter vi vanligvis to øvingslærere i hvert emne. I de øvrige emnene ansetter vi vanligvis én øvingslærer.

Som øvingslærer består oppgavene dine som oftest av å forberede og gjennomføre øvingstimer, samt å rette og gi tilbakemelding på arbeidskrav. Øvingslærerjobbene våre er populære, og vi ser ofte at de som har vært tilsatt som øvingslærer ett semester ønsker å fortsette i samme type jobb.

Vi gjør oppmerksom på at det har blitt gjort endringer i øvingslæreropplegget i flere emner i det siste året. Enkelte emner har fått, og kan få nytt opplegg, omstrukturering av arbeidsoppgaver eller færre antall arbeidstimer for øvingslærere. Fra 2020/2021 vil øvinger kun gis på ett språk (norsk eller engelsk). Fordi det er usikkert hvordan undervisnings- og øvingsopplegget kan gjennomføres i vårsemesteret, må vi også ta høyde for at vi kan måtte endre øvingsopplegget for å tilpasse oss situasjonen. Eksempler på dette kan være digital gjennomføring i stedet for tradisjonelle øvinger eller at undervisningsspråk endres fra engelsk til norsk i enkelte emner.

Ved tilsetting blir det lagt vekt på

 • karakterer, spesielt i kurset du ønsker å være øvingslærer i (karakterer avlagt ved NTNU trenger du ikke å legge ved karakterutskrift for. For karakterer fra andre læresteder, kom innom oss med kopi, da dette ikke kan sendes sikkert på mail)
 • hvor du er i studieløpet
 • tidligere erfaring som studentassistent/øvingslærer
 • andre erfaringer og egenskaper

Send søknad til kontakt@econ.ntnu.no. Søknadsfrist er søndag 15. november 2020. Spesifiser i søknaden hvilke emner du ønsker å søke på, gjerne med rangering dersom du ønsker flere. Ved få søkere i enkelte emner kan du også bli vurdert som øvingslærer i emner du ikke har søkt på.

27 okt 2020