Ledige stillinger ved institutt for samfunnsøkonomi

Vil du være øvingslærer våren 2018?

Vi trenger studentassistenter til følgende emner:

 • SØK1011 Markeder og markedssvikt, 15 sp
  Annenhver uke (ca 6 totalt), ca 3 øvinger per øvingsuke
 • SØK1012 Makroøkonomisk analyse, 15 sp
  Annenhver uke (ca 6 totalt), ca 3 øvinger per øvingsuke
 • SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi, 7,5 sp (Gløshaugen, øving på engelsk)
  Annenhver uke (ca 6 totalt), 1 øving per øvingsuke
 • SØK2005 Finansmarkeder, 7,5 sp
  Annenhver uke (ca 6 totalt), 1 øving per øvingsuke
 • SØK2006 Internasjonal handel, 7,5 sp (1 øving på engelsk, 1 på norsk)
  Annenhver uke (ca 6 totalt), 2 øvinger per øvingsuke
 • SØK2007 Utviklingsøkonomi, 7,5 sp (1 øving på engelsk, 1 på norsk)
  Annenhver uke, (ca 6 totalt), 2 øvinger per øvingsuke
 • SØK2010 Bank- og kredittmarkeder, 7,5 sp (1 øving på engelsk, 1 på norsk)
  Annenhver uke (ca 6 totalt), 2 øvinger per øvingsuke
 • SØK3001 Økonometri, 15 sp
  Annenhver uke (ca 6 totalt), 1 øving per uke
 • SØK3005 Informasjons- og markedsteori, 7,5 sp
  Annenhver uke (ca 6 totalt), 1 øving per øvingsuke

Send søknad til econ@ok.ntnu.no, eller stikk innom oss på instituttet med den. Søknadsfrist er 1. desember 2017.

Ved tilsetting blir det lagt vekt på

 • karakterer
 • hvor du er i studieløpet, masterstudenter foretrekkes
 • tidligere erfaring som studentassistent
 • andre erfaringer og egenskaper