Delprosjekt P6: Humaniora og samfunnsvitenskap

Delprosjekt P6: Humaniora og samfunnsvitenskap

Illustrasjon som viser muligheter: RAMBØLL/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Humaniora, samfunnsvitenskap og felles læringsstrøk er planlagt i et nytt bygg sørøst på Gløshaugenplatået.  

Hvem skal inn i bygget?

Last ned byggeprogrammet for delprosjekt P6 som PDF her: Byggeprogram P6 (PDF) 

HUMSAM-klyngen
Etablering av HUMSAM-klyngen på tomt C3-C4 på Gløshaugen er et hovedgrep i NTNUs Campussamling. Det humanistiske fakultet (HF), og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) holder i dag til på Dragvoll. Den nye HUMSAM-klyngen omfatter
akademiske disiplinmiljø innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og består av til sammen 9 institutter fra HF og SU.

Nybygget samler HUMSAM tett på øvrige fagmiljø ved NTNU på Gløshaugen, og gir muligheter for økt samhandling og sambruk på tvers av studieretningene. For den faglige klyngen skal bygget romme studentarbeidsplasser 4.-5. år, spesialareal, ansattes arbeidsplasser og knutepunktsfunksjoner.

Felles læringsstrøk
Felles læringsstrøk i bygget består av både undervisningsrom, studentarbeidsplasser 1.-3. år og knutepunktsfunksjoner.
Det skal være tilgjengelig for alle studenter på campus, men hovedsakelig for lavere grads studenter.

På tomten er det i tillegg avsatt areal til datahall og sykkelparkering.

Dimensjonerende grunnlag
Felles læringsstrøk på tomt C3-C4 dimensjoneres for 1855 studenter 1.-3. år. Den faglige klyngen dimensjoneres for 652 ansatte,
hvorav 297 ansatte tilhører Det humanistiske fakultetet, og 355 ansatte tilhører Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Klyngen har til
sammen 1744 antall 4.-5. årsstudenter.
 

Oppdateres.

Toggler 2

Oppdateres. 

Ikke opprettet ennå.