Delprosjekt P2: Materialteknologi

Delprosjekt P2: Materialteknologi

Illustrasjon som viser muligheter: RAMBØLL/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

P2 Materialteknologi skal relokalisere og samle Institutt for materialteknologi, gjennom å flytte instituttet fra Akrinn, Berg og Metallurgi til Trekanttomta ved Realfagsbygget. 

Dette inneholder prosjektet

Last ned byggeprogrammet for delprosjekt P2 som PDF her: Byggeprogram P2 (PDF). 

Faglig klynge for Institutt for materialteknologi og samarbeidspartnere
Den faglige klyngen består av Institutt for materialteknologi sine forskere, ansatte og studenter, samt industripartnere som utgjør en viktig del av fagmiljøet. Aktivitetene er overordnet todelt, med de metallurgiske fagmiljøene på den ene siden og fagmiljøet for ingeniørpedagogisk utdanning innen materialteknologi og kjemi på den andre siden.

De metallurgiske fagmiljøene består av universitet, instituttsektor og industripartnere som kontormessig sitter sammen, og benytter felles laboratorieinfrastruktur. Instituttet har bredt samarbeid med eksterne partnere, som SINTEF, Tizir, Elkem, Eramet og Hydro Aluminium.
 
Studentarbeidsplasser 4.-5. år
Bygget skal romme arbeidsplasser til 4.-5. årsstudenter som tilhører klyngen. 

Felles læringsstrøk
Felles læringsstrøk i bygget består av undervisningsrom og studentarbeidsplasser for 1.-3. årsstudenter. Disse skal være tilgjengelige for alle studenter på NTNU. 

Dimensjonerende grunnlag
Felles læringsstrøk i delprosjekt P2 dimensjoneres for 410 1.-3. årsstudenter. Klyngen er dimensjonert med 67 4.-5. årsstudenter. Det skal totalt legges til rette for arbeidsplasser til 213 ansatte i bygget, hvorav 172 ansatte tilhører klyngen for Naturvitenskap.
 

Prosjektgruppa for P1 Økonomi og innovasjon:

Tidslinje og involvering

Oppdateres.

Dekan for Faktultet for naturvitenskap er leder av styringsgruppen for delprosjekt P2. 

Delprosjektets styringsgruppe har som hovedoppgave å sørge for at NTNUs virksomhetsutvikling legger premisser og rammer for delprosjektets utvikling, slik at utviklingen av delprosjektet går i takt med utviklingen av virksomheten.  

Mandat for delprosjektets styringsgruppe innebærer ulike roller ovenfor NTNU og ovenfor byggeprosjektet.

Styringsgruppen består av: 

 • Leder, Dekan NV: Øyvind Weiby Gregersen
 • Medlem, instituttleder IMA: Ida Westermann    
 • Medlem, Representant for prodekan for forskning: Magnus Rønning    
 • Medlem, administrativ leder: Elin Cecilie Balstad
 • Medlem, representant for LOSAM på NV: Maria Wallin    
 • Medlem, representant for vernelinja: Andrey Kosinskiy
 • Medlem, studentrepresentant, ITV IMA: Hannah Kvalfoss        
 • Medlem, representant for eiendomsdirektør: Anne Karoline Simonsen
 • Medlem, prosjektdirektør Enhet for campussamling: Hanna Maria Jones

Sektretariaet og andre.

 • Prosjektleder: Robert Hoven    
 • Referent, Rådgiver brukerinvolvering: Sindre Kristian Ottestad
 • Fagansvarlig brukerinvolvering: Kjersti Bjørkeng Størdal    
 • Prosjektdirektør, Statsbygg: Johan Arnt Vatnan 
 • Observatør, campustillitsvalgt: Morten Kvamme
 • Observatør, SINTEF: Nina Dahl
 • Observatør, prosjektleder P2, Statsbygg: Randi Lile
 • Vara, studentrepresentant, ITV IMA: Vilde Sønstebø

Felles epost for brukerinvolvering på NTNU Campusutvikling: brukerinvolvering@campusutvikling.ntnu.no