Delprosjekt P4: Musikk, kunst- og medievitenskap

Delprosjekt P4: Musikk, kunst- og medievitenskap

Illustrasjon som viser muligheter: RAMBØLL/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Musikk, kunst- og medievitenskap skal samles i et nytt bygg som skal bygges ved Studentersamfundet, her er det også planlagt for felles læringsstrøk. 

Hvem skal inn i bygget?

Last ned byggeprogrammet for delprosjekt P4 som PDF her: Byggeprogram P4 (PDF)

Faglig klynge for IKM og IMU
De to instituttene som inngår i den faglige klyngen på tomt 1B tilhører Det humanistiske fakultet (HF). Begge instituttene har teoretisk og praktisk undervisning, samt forskning innen kunstneriske humaniorafag som teater, film, media, kunst, dans og musikkfag. Klyngen har et stort omfang spesialareal tilrettelagt for undervisning, øving, produksjon og fremføring av disse disiplinene i tillegg til studentarbeidsplasser
og arbeidsplasser. Mange spesialarealer skal være tilgengelige som bookbare læringsareal for andre på NTNU.

Institutt for kunst- og medievitenskap
Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) forsker og underviser innen kunst, kultur og mediefeltet med vekt på teater/drama, film, billedkunst og visuelle medier. I dag består instituttet av både praktisk-estetiske og klassisk akademiske kunnskapskulturer.

Institutt for musikk
Institutt for musikk (IMU) har studietilbud innen utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap. I dag er IMU sine aktiviteter fordelt på Dragvoll og lokaler i og rundt Olavskvartalet. Musikkvitenskap og Dansevitenskap som holder til på Dragvoll skal flytte inn på tomt 1B, men Musikkteknologi og Utøvende musikk som holder til ved Olavskvartalet skal ikke flytte med til 1B.

Felles læringsstrøk
Felles læringsstrøk i bygget består av både undervisningsrom, studentarbeidsplasser og knutepunktfunksjoner. Det skal være tilgjengelig for alle studenter på campus, men hovedsakelig for lavere grads studenter.

Dimensjorende grunnlag
Felles læringsstrøk på tomt 1B dimensjoneres for 408 antall 1.-3. årsstudenter. Den faglige klyngen dimensjoneres for 70 ansatte. Klyngen er planlagt for 138 4.-5. årsstudenter.

Felles læringsstrøk på tomt 1B dimensjoneres for 408 antall 1.-3. årsstudenter. Den faglige klyngen dimensjoneres for 70 ansatte. Klyngen er planlagt for 138 4.-5. årsstudenter.

Toggler 2

Oppdateres.

Ikke opprettet ennå.