Delprosjekt P3: Logistikksentral

Delprosjekt P3: Logistikksentral

Illustrasjon som viser muligheter: RAMBØLL/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Delprosjekt P3 Logistikksentral skal ivareta logistikk- og utomhusfunksjoner på campus. Samlokalisert med disse funksjonene, etableres også Grafisk senter som i dag er lokalisert på Dragvoll. NTNU drifter byggene de eier selv. 

Hvem skal inn i bygget?

Last ned byggeprogrammet for delprosjekt P3 som PDF her: Byggeprogram P3 (PDF). 

Logistikktjenesten
Logistikk ligger under Seksjon for Eiendomsdrift, og ivaretar ansvar for all intern transport, avfallshåndtering, intern post- og boktransport og
vedlikehold av kjøretøy for transport. De skal inn i nye lokaler på tomt 9.B.2

Utomhus
Seksjon for vedlikehold eiendom ivaretar helårs drift av NTNUs uteområder. De skal være i eksisterende anlegg på tomt 9.B.1.

Grafisk senter
Grafisk senter produserer trykksaker og grafisk materiell og gjør grafisk design så vel som produksjon av disse. Grafisk senter skal inn i nybygg på tomt 9.B.2.

Dimensjonerende grunnlag
Det skal dimensjoneres for totalt 30 ansatte, 19 i Logistikk og 11 i Grafisk senter. Alt parkeringsbehov i garasje samles i sokkel under nybygg på tomt 9.B.2 og eksisterende garasjebygg på tomt 9.B.1.

Oppdateres.

Toggler 2

Oppdateres.

Ikke opprettet ennå.