I samlingen fra det tidligere Psykiatrihistoriske museet på Rotvoll så er det registrert ca 150 gjenstander som er funnet hos og fratatt pasienter på Reitgjerdet. Det er kniver, sakser, nøkler, filer, gjenstander av metall, spiker m.m.

Ulike kniver og bordbein på grønn bakgrunn, med målestokk.
Ulike kniver, bokseåpner og et stolbein. Foto: M. Ødegården/NTNU.

Kniver kan være knivblad, deler av knivblad eller metallstykker som er formet. Det er også bordkniver og deler av håndtak fra bestikk. Flere ulike filer eller deler av filer. Det er nøkler eller nøkkelliknende gjenstander laget av åpner til hermetikkbokser, nøkler surret av ståltråd og nøkler formet i messing.

Ulike nøkler på grønn bakgrunn med målestokk.
Standardnøkler og mer kreative nøkler; fra hermetikkboks og formet i messing eller ståltråd. Foto: M. Ødegården/NTNU.

Basert på papirlapper som er lagt ved noen gjenstander i kategorien «funnet hos pasient» så kan gjenstandene dateres, og det spenner fra 1920- til 1970-tallet. Lappene inneholder ofte navn på pasienten og av og til omstendigheter rundt at gjenstanden ble funnet og fratatt pasienten.

(Kniv) «21.05.1925. En foldekniv funnet hos løpenr. xxx xx om morgenen, hadde om natten hatt den gjemt under sin madrass.»

(Fil) «09.06.1927, en fil funnet i sengen hos løpenr. xxx, få dager etter xxxxxxx xxxx rømning. Antagelig plassert der av xxxx.»

(Bit av fil og metallstykke formet som nøkkel) «Funnet hos løpenr. xx, xxxxx xxxxxxxx da han kom tilbake etter rømningen den 08.12.1927.»

(Kniv) «Løpenr. xxx, xxx: truet den 18.09.1940 visitten med denne kniv og skadet en annen pasient: xx med flere overfladiske snittsår på halsen.»

(Fil) «Løpenr. xxx, xxx xxxx, 07.09.1943, ved hjelp av vedlagte skjærfilbiter, saget en jernstang på isolatet nesten helt over, i løpet av natten.»

Nøkkel formet av messing.
Nøkkel til frihet? Nøkkel lagd av et stykke messing. Foto: M. Ødegården/NTNU.

Reitgjerdet

Reitgjerdet, som ble tatt i bruk i 1861 som pleiestiftelse for spedalske, ble fra 1919-23 bygd om til psykiatrisk sykehus «asyl med fængselsmessig sikkerhet». Fra 1961 ble Reitgjerdet slått sammen med Kriminalasylet og hadde nasjonalt ansvar for farlige og vanskelig sinnslidende pasienter. Utover dette var Reitgjerdet et vanlig asyl med gårdsdrift, personalbygninger og beliggenhet nært park og skog. Reitgjerdet sykehus ble formelt lagt ned i 1987. Virksomheten fortsatte med annen struktur og stedsbetegnelse; som regional sikkerhetsavdeling ved Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus avd. Brøset.

Kilder:

Landsverneplan for helsesektoren Rom for helse – hovedtrekk i spesialhelsetjenestens bygningshistorie, Utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet, 2012.

Gjenstandssamlingen

Gjenstandssamlingen til Medisinsk museum består av gjenstander fra medisinsk behandling, diagnostisering og forskning fra Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU og St. Olavs hospital. Gjenstander registreres i NTNU Universitetshistoriske samling (UHS).

Er det noen av leserne våre som kan gi oss mer informasjon om gjenstander i samlingen vil vi svært gjerne høre fra deg!

+ posts

Samlingsforvalter Medisinsk museum St. Olavs hospital /NTNU