En hyllest til nyfødtmedisinens matriark: Professor emerita Ann-Mari Brubakk ble hedret på sin 80-årsdag i forbindelse med avslutning av sin imponerende karriere ved NTNU og St. Olavs hospital.

Fra venstre Marit Sæbø Indredavik, Ann-Mari Brubakk og Kari Anne I. Evensen

En livslang dedikasjon
Professor emerita Ann-Mari Brubakk, en av nyfødtmedisinens fremste talspersoner i Midt-Norge, ble hedret torsdag 9. november på sin 80-årsdag i forbindelse med avslutning av sin yrkeskarriere ved NTNU. Brubakk har viet sitt liv til å forbedre behandling og oppfølging av de minste og mest sårbare barna. Hennes dedikasjon og lidenskap har satt standarder for medisinsk forskning, pasientomsorg og utdanning. Selv om Brubakk nå går over til pensjonisttilværelsen, er vi ikke i tvil om at hennes innsats vil fortsette å inspirere oss i mange generasjoner fremover. 

Anekdoter fra Brubakks karriere
På seminaret fikk vi høre flere historier fra Brubakk sin yrkeskarriere, blant annet beskrev kollega Torstein Vik at hun kom som et «høytrykk over Midt-Norge» på midten av 80-tallet og vi fikk høre om både gode og ville ideer som omhandlet å «smøre babyer med tran». Professor Ragnhild Støen fortalte at Brubakk var høyt respektert på Nyfødtavdelingen, og gikk blant annet under kallenavnet «Obersten». Vi fikk også høre at hun viste god omsorg for både de minste og for sine nærmeste, og ble beskrevet som «Mor Leiden» av studievenner fra tiden i Nederland. Hennes evne til å knytte folk sammen og skaffe midler til forskning ble også framhevet. 

Veileder for fremtidens helsetjeneste
Brubakk har vært en nøkkelperson i utdanningen av leger og annet helsepersonell. Gjennom kursing og opplæring har hun formet fremtidens medisinske fagfolk, som vil bidra til fortsatt framgang innen nyfødt- og barnemedisin.

Forskningens pioner
Hennes rolle i å starte NTNU Low Birth Weight Life-studien illustrerer hennes forpliktelse til grundig forskning og langvarig oppfølging. Hun har veiledet et imponerende antall stipendiater. Forskningen har dannet grunnlag for ny kunnskap og innovative tilnærminger for å forstå vansker og utfordringer til barn født for tidlig og med lav fødselsvekt.

En nasjonal anerkjennelse
Feiringen av Brubakk er ikke bare en hyllest til hennes imponerende karriere, men også til hennes viktige bidrag til samfunnet. At hun ble slått til ridder av St. Olavs Orden understreker den nasjonale anerkjennelsen og hennes betydning for medisinsk vitenskap og pasientomsorg.