Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområder

Mitt hovedforskningsområde er å forstå samspillet mellom innvirkningen av deformasjon og temperatur under prosessering, mikrostruktur og mekaniske egenskaper til metalliske materialer, hovedsakelig stål og aluminium. Skalaen spenner fra nanoskala (utfellinger og partikler) gjennom mikroskala (kornstruktur) til makroskala (sluttprodukter / strukturer).

Noe av det siste arbeidet mitt inkluderer in-situ-testing i skanning elektronmikroskop (SEM) kombinert med digital bildekorrelasjon (DIC). Denne teknikken krever at du har markører i / på materialet du kan spore under deformasjon. Vi har brukt både mikrostrukturen som spesifikk markør, men også en tekknikk med omstrukturering av et gullsjikt, der en høy tetthet av små gulldråper dannes. Den sistnevnte teknikken gir en veldig høy oppløsning av tøyningsfeltet under deformasjon.

Et annet tema jeg har jobbet med de siste årene er kaldsammenføyning av forskjellige materialer. F.eks aluminium og stål har blitt sammenføyd gjennom valsing, varmebehandlet og mekanisk testet. Varmebehandlingene fører til dannelse av intermetalliske faser, som har stor innvirkning på egenskapene til bindingen. Legeringselementer i bulkmaterialene påvirker kimdanningen og veksten av de intermetalliske faser på forskjellige måter.

Kurs:

Kurs jeg har undervist og ansvarlig de siste årene:

  • Introduksjon til materialvitenskap TMT4171

  • Metallenes mikrostruktur og egenskaper TMT4240

  • Eksperter i team: A light, bright and strong future with materials TMT4850

  • Anvendt elektronmikroskopi (PhD-kurs) MT8219
     

Lenker til instituttet og andre større forskningssentre:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner