Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutt for materialteknologi

  • Stipendiat Espen Tjønneland Wefring fra Inorganic Materials and Ceramics forskningsgruppe
  • Materialer
  • Senioringeniør Kristin Høydalsvik

Institutt for materialteknologi (IMT) er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innen materialteknologi og materialvitenskap. IMT omfatter fagområdene fysikalsk metallurgi, prosessmetallurgi og elektrolyse med hovedvekt på lettmetaller og silisium, silisium for solceller, korrosjon, elektrokjemisk energiteknologi, uorganiske og keramiske materialer og nano-strukturerte materialer.

Institutt for materialteknologi er et av seks institutter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Om Institutt for materialteknologi

Kontakt

Telefon: +47 73551200

Epost: postmottak@material.ntnu.no

Besøksadresse

Alfred Getz vei 2, Bergbygget E-133

Kjemiblokk II, Sem Sælands vei 12
Realfagbygget K2-132

Postadresse

Institutt for materialteknologi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Ansatte ved Institutt for materialteknologi

Hva er materialteknologi?

Hva er materialteknologi ved NTNU?