course-details-portlet

MT8218 - Avansert materialvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å presentere nye, relevante og avanserte tema i moderne materialvitenskap. Tema vil avhenge av kandidatsammensetningen. Undervisningen vil baseres på nyere orginallitteratur og vil forutsette aktiv deltagelse fra deltagerne.

Læringsutbytte

Kandidatene skal etter å ha gjennomført og bestått emnet: * Kunne demonstrere kunnskaper og ferdigheter knyttet til utvalgte tema dekket av kurset * Kunne diskutere og analysere relevante problemstillinger knyttet til disse temaene. * Kunne sette seg inn i, foreberede og presentere delemner av faget i form av Power-Point presentasjoner for kolleger og med-studenter

Læringsformer og aktiviteter

Kurset forutsetter normalt at minst tre kandidater i samarbeid med en eller flere faglærere definerer et egnet felles pensum (som skal godkjennes av ph.d. programrådet ved instiuttet). Undervisningen vil legges opp som en kombinasjon av forelesninger, kollokvier og selv-studier. Pensum og eksamensdato skal være felles for samtidige kandidater. Faget er av ressurshensyn primært forbeholdt instuttets (IMAs) egne ph.d.-kandidater, men kan også åpnes for eksterne kandidater om dette kan tilpasses et allerede definert opplegg for IMAs egne kandidater. Expected time usage: Lectures: 20 hours, work on colloquia: 80 hours. Selfstudy: 120 hours.

Kursmateriell

Utvalgte nyere tidsskriftartikler og utdrag av relevante nyere lærebøker (oppgis ved semesterstart)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU