Bakgrunn og aktiviteter

Hilde Johnsen Venvik, født i Bergen og oppvokst i Tromsø, er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH, 1993, og doktor ingeniør fra Institutt for fysikk, NTNU, 1998. Doktorgradsarbeidet ble utført innen eksperimentell overflatevitenskap, der «Scanning Tunneling Microscopy» ble benyttet til å studere overflater av kobolt og platina enkrystallprøver på atomært nivå. Forståelsen av adsorpsjonsfenomener på slike overflater er relevant innen heterogen katalyse, og metallet kobolt er spesielt interessant for dets egenskaper som katalysator i prosessen konvertering av naturgass til flytende drivstoff («Fischer-Tropsch»).

I perioden 1998-2004 arbeidet Venvik først som forsker ved SINTEF Kjemi, avd Reaksjonskinetikk og katalyse, og etter hvert som seniorforsker ved det som ble hetende SINTEF Materialer og kjemi. Ved SINTEF arbeidet hun i hovedsak med katalyse for hydrogenproduksjon og gasskonvertering, og initierte og ledet flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd.

I 2004 ble Venvik ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, og rykket i 2009 opp til professor. Forsknings- og publiseringsaktiviteten er knyttet til heterogen katalyse og overflatevitenskap med relevans for industriell kjemi, gasskonvertering, fornybar energi og hydrogenteknologi. Arbeidet med å oppnå prosessintensivering gjennom bruk av mikrostrukturerte reaktorsystemer og membranteknologi kan nevnes spesielt. Det har vært bygget opp et internasjonalt forskningsnettverk, med samarbeid mot Tyskland og USA. Studieåret 2008-9 hadde hun forskningsopphold ved University of Wisconsin-Madison, USA.

I perioden 2010-15 var Venvik leder av Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF (GTS). Med Statoil (nå Equinor) som strategisk partner arbeidet GTS for å fremme gassteknologisk samarbeid, forskning og utdanning for effektiv, miljøvennlig og lønnsom utnyttelse av naturgass. Venvik ha vært medlem av programstyrene for GASSMAKS (2007-12), ENERGIX (2012-16), Norges Forskningsråd.

Fra 2015 har Hilde Venvik ledet iCSI (industrial Catalysis Science and Innovation), et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) utnevnt av Norges Forskningsråd for 8 år. Industripartnerne i iCSI er Yara, KA Rasmussen, Dynea, Inovyn, og Topsøe og forskningspartnerne er NTNU, SINTEF og Universitetet i Oslo. iCSI har et budsjett på 192 MNOK og skal over perioden utdanne 15 PhD-kandidater og 7 post doc.-stipendiater.

Venvik har publisert ~80 vitenskapelige arbeidet i internasjonale journaler og har en h-index på 27 (ISI-WebOfKnowledge, Scopus). I tillegg kommer noen bokkapitler, rapporter og populærvitenskapelige bidrag. Hun har gitt eller bidratt til > 100 vitenskapelige presentasjoner på internasjonale konferanser og seminarer. 8 kandidater har disputert for PhD-graden med Hilde Venvik som hovedveileder (Astrid Lervik Mejdell, Fatemeh Hayer, Daham Gunawardana, Nicla Vicinanza, Farbod Dadgar, Marie Døvre Strømsheim, Xiaoyang Guo, Stine Lervold), 7 som biveileder, og Venvik har veiledet 38 masterstudenter i kjemiskprosessteknologi og nanoteknologi.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 • Arstad, Bjørnar; Venvik, Hilde Johnsen; Klette, Hallgeir; Walmsley, John; Tucho, Wakshum Mekonnen; Holmestad, Randi; Holmen, Anders; Bredesen, Rune. (2006) Studies of self-supported 1,6 μm Pd/23 wt.% Ag membranes during and after hydrogen production in a catalytic membrane reactor. Catalysis Today. vol. 118.
 • Huber, Florian; Yu, Zhixin; Lögdberg, Sara; Rønning, Magnus; Chen, De; Venvik, Hilde Johnsen; Holmen, Anders. (2006) Remarks on the passivation of reduced Cu-, Ni-, Fe-, Co-based catalysts. Catalysis Letters. vol. 110.
 • Meland, Hilde; Johannessen, Tue; Arstad, Bjørnar; Venvik, Hilde Johnsen; Rønning, Magnus; Holmen, Anders. (2006) Preparation of low temperature water-gas shift catalysts by flame spray pyrolysis. Studies in Surface Science and Catalysis. vol. 162.

2005

 • Aartun, Ingrid; Venvik, Hilde Johnsen; Holmen, Anders; Pfeifer, Peter; Görke, Oliver; Schubert, Klaus. (2005) Temperature profiles and residence time effects during catalytic partial oxidation and oxidative steam reforming of propane in metallic microchannel reactors. Catalysis Today. vol. 110.
 • Aartun, Ingrid; Silberova, Bozena; Venvik, Hilde Johnsen; Pfeifer, P; Gorke, O; Schubert, K; Holmen, Anders. (2005) Hydrogen production from propane in Rh-impregnated metallic microchannel reactors and alumina foams. Catalysis Today. vol. 105.
 • Kvande, Ingvar; Chen, De; Rønning, Magnus; Venvik, Hilde Johnsen; Holmen, Anders. (2005) Highly active Cu-based catalysts on carbon nanofibers for isopropanol dehydrogenation. Catalysis Today. vol. 100.
 • Rønning, Magnus; Huber, Florian; Meland, Hilde; Venvik, Hilde Johnsen; Chen, De; Holmen, Anders. (2005) Relating catalyst structure and composition to the water�gas shift activity of Cu�Zn-based mixed-oxide catalysts. Catalysis Today. vol. 100.
 • Silberova, Bozena; Venvik, Hilde Johnsen; Holmen, Anders. (2005) Production of Hydrogen by short contact time partial oxidation and oxidative steam reforming of propane. Catalysis Today. vol. 99.

2004

 • Aartun, Ingrid; Gjervan, T; Venvik, Hilde Johnsen; Gorke, O; Pfeifer, P; Fathi, Marcus; Holmen, Anders; Schubert, K. (2004) Catalytic conversion of propane to hydrogen in microstructured reactors. Chemical Engineering Journal. vol. 101.

2002

 • Ramsvik, Trond; Borg, Anne; Venvik, Hilde Johnsen; Kildemo, Morten; Hansteen, Fredrik; Worren, Turid. (2002) Chemisorption and decomposition of acetylene on Co(1120). Surface Science. vol. 499.

1998

 • Venvik, Hilde Johnsen; Berg, Cecilie; Borg, Anne. (1998) CO adsorption on Co(1012) : a STM study. Surface Science. vol. 402/404.
 • Venvik, Hilde Johnsen; Borg, Anne. (1998) The (2x5) carbon overlayer structure on Co(11#-20) studied by STM. Applied Physics A: Materials Science & Processing. vol. 66/1998.
 • Venvik, Hilde Johnsen; Borg, Anne; Berg, Cecilie. (1998) Formation of the CO-induced (3x1) surface structure on Co (11#-20) studied by STM. Surface Science. vol. 397/1998.
 • Berg, Cecilie; Venvik, Hilde Johnsen; Strisland, Frode; Ramstad, Audun; Borg, Anne. (1998) Nucleation and growth of Au overlayers on Pt(100)-hex-R0.7%0 studied by STM and photoelectron spectroscopy. Surface Science. vol. 409.